Usługi realizowane na cmentarzach komunalnych

CMENTARZE POD ZARZĄDEM POŁCZYŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

Link do strony Mogiły.pl

http://mogily.pl/start/g-polczyn-zdroj

Zarządca Cmentarza Patrycja Stępień, e-mail: p.stepien@ppkpolczyn.pl

Opłaty za korzystanie z domu pogrzebowego

Korzystanie z chłodni – za każdą rozpoczętą dobę120,00 + VAT
Dom pogrzebowy – 1:30 h150,00 + VAT
Różaniec – 1 godzina120,00 + VAT
Wystawienie – 1 godzina120,00 + VAT

Opłaty za wjazd na cmentarz (przepustka jednorazowa)

Zezwolenie na budowę nagrobka 1 szt. – przepustka uprawniająca do 2 lub 3 wjazdów do tego samego nagrobka160,00 + VAT
Zezwolenie na budowę nagrobka 1 szt. – przepustka jednorazowa100,00 + VAT
Zezwolenie na budowę grobowca 1 szt. – przepustka jednorazowa100,00 + VAT
Zezwolenie na pozostałe prace budowlane – przepustka jednorazowa70,00 + VAT
Wjazd samochodem osobowym – przepustka jednorazowa50,00 + VAT

Pozostałe opłaty administracyjne

Opłata administracyjna przy pochówku (od każdej osoby dorosłej i dziecka )120,00 + VAT
Opłata administracyjna przy ekshumacji (od każdej osoby dorosłej i dziecka wskazanej w decyzji)120,00 + VAT
Opłata za likwidację grobu – 1 szt.100,00 + VAT
Opłaty za wydanie zaświadczenia / oświadczenia z administracji cmentarza15,00 + VAT
Opłata za wyszukiwanie w księgach i aktach cmentarza informacji o zmarłych za każde rozpoczęte 30min. kwerendy30,00 + VAT
Opłata za czynności kancelaryjne związane z pochówkiem100,00 + VAT
Opłata za dokonywanie zastrzeżeń i zapisów w księgach20,00 + VAT
Opłata za czynności formalno-prawne związane z przekazaniem uprawnień do dysponowania grobem murowanym20,00 + VAT

Usługi opieki nad grobem

Sprzątanie grobu – grób kamienny pojedynczy50,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób kamienny podwójny80,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób lastryko pojedynczy70,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób lastryko podwójny120,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób ziemny pojedynczy30,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób ziemny podwójny50,00 + VAT
Usuwanie zalegającej pokrywy śnieżnej50,00 + VAT
Zapalenie znicza mniejszego (18-20cm)20,00 + VAT / szt.
Zapalenie znicza większego (24-28cm)30,00 + VAT / szt.
Postawienie stroika65,00 + VAT

W ofercie posiadamy stroiki na groby oraz znicze w bardzo atrakcyjnych cenach.