Administracja zasobów gminnych

Z obsługą zasobów gminnych prosimy się kontaktować zgodnie z poniższym wykazem:

Kierownik Działu Gospodarki Lokalowej

Kinga Wawrzak, tel. 539 929 917, e-mail: k.wawrzak@ppkpolczyn.pl

Zastępca Kierownika Działu Gospodarki Lokalowej

Justyna Wardak, tel. 668 887 648, e-mail: j.wardak@ppkpolczyn.pl

__________________________________________________________________________

Ilona Szczechowska, tel. 94 366 27 37 w 1, e-mail: i.szczechowska@ppkpolczyn.pl

Dorota Chrut, tel (94) 366 27 37 w 1, e-mail: d.chrut@ppkpolczyn.pl