Przetargi

             INFORMACJA W ZWIAZKU Z COVID-19

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii oraz obowiązkowemu unikaniu skupisk ludzkich  od dnia 31 marca 2020 roku wizyty dotyczące zamówień publicznych (składania lub otwarcia ofert, wadiów itp.) ustalane będą indywidualnie przez pracownika Działu inwestycji i remontów.

Po przyjściu do siedziby PPK Sp. z o. o. należy zgłosić telefonicznie pod numerem tel. 943662737 cel wizyty („Zamówienie publiczne”) i poczekać na zejście pracownika, który odbierze dokumenty przetargowe i udzieli wszelkich informacji o postępowaniu przetargowym. W związku z obecną sytuacja i w trosce o Państwa lub Państwa pracowników zdrowie i bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznych otwarciach ofert. Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej PPK Sp. z o. o

Zarząd PPK Sp. z o.o.

Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł

Zapytania ofertowe – Wspólnoty Mieszkaniowe

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł

Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Przetwarzanie danych osobowych dla postępowań przetargowych