Usługi porządkowe

Rodzaj usługiStawka
Sprzątanie klatek schodowych (zamiatanie i mycie podłogi, mycie drzwi wejściowych do budynku, wycieraniu z kurzu, kontaktów i poręczy) – jedna kondygnacja, dwa razy w miesiącu + środki czystości40,00 zł netto
Mycie okien na klatkach schodowych – koszt usługi jednorazowej25,00 zł netto / okno
Mycie lamperii na klatkach schodowych – jedna kondygnacja40,00 zł netto
Utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych wspólnoty mieszkaniowej 60,00 zł netto/r-g
Koszenie trawy na terenie wspólnoty mieszkaniowej – koszt usługi jednorazowej60,00 zł netto/r-g
Grabienie załadunek i wywóz skoszonej trawy 60,00 zł netto/r-g + 3,50 zł netto/ km
Grabienie liści na terenie wspólnoty mieszkaniowej – koszt usługi jednorazowej60,00 zł netto/r-g
Wywóz liści 60,00 zł netto/r-g + 3,50 zł netto/ km
W okresie zimowym odśnieżanie chodnika oraz posypywanie solą i piaskiem60,00 zł netto/r-g