Zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.

(24.02.2021)
Grunwaldzka 32 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020 r.
Ekspertyza techniczna – listopad 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych – styczeń 2020 r.

(24.02.2021)
Świadczenie usług zduńskich polegających na przestawianiu pieców w lokalach będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(24.02.2021)
Mariacka 1A – „Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(19.02.2021)
„Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz zamawianych drzwi

(19.02.2021)
„Zakup, dostawa i wymiana stolarki okiennej PCV w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz lokali

(18.02.2021)
Sucha 9, Dolna 8 – „Wykonanie projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt Umowy

(10.02.2021)
Grunwaldzka 32 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020 r.
Ekspertyza techniczna – listopad 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych – styczeń 2020 r.

(10.02.2021)
Mickiewicza 1 – „Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna

(09.02.2021)
Mariacka 1A – „Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(05.02.2021)
Kilińskiego 3 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(01.02.2021)
Dolna 21 i 23 – „Wykonanie projektu remontu dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Dolnej 21 i Dolnej 23 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Projekt umowy
Opinia techniczna – Dolna 21

(01.02.2021)
Dolna 11 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnej 11 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Projekt umowy

(01.02.2021)
Wykonanie projektów budowlanych instalacji pionów gazowych oraz wewnętrznych instalacji gazowych dla poszczególnych lokali mieszkalnych, wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, dla nieruchomości będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Modyfikacja zapytania ofertowego

(28.01.2021)
Mariacka 11 – „Wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym nr 11 zlokalizowanym na dz. Nr 283, położonej przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany

(26.01.2021)
Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonywanymi w budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości oraz wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków Wspólnot zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wykaz budynków WMN
Projekt umowy

(26.01.2021)
Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonywanymi w budynkach będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój oraz wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków Gminy zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wykaz budynków gminnych
Projekt umowy

(22.01.2021)
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, przebudowy, rozbudowy wraz z rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zespołu budynków stanowiących siedzibę PPK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Program funkcjonalno-użytkowy
Inwentaryzacja architektoniczna
Wypis i wyrys z mpzp
Mapa do celów projektowych
Projekt umowy

(21.01.2021)
„Zakup i dostawa materiałów biurowych”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
RODO
Projekt umowy

(18.01.2021)
„Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

(18.01.2021)
„Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój budynkach i lokalach mieszkalnych, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

(11.01.2021)
Rozstrzygnięcie – Wojska Polskiego 22 – „Częściowa naprawa pokrycia dachowego – pokrycie jedną warstwą papy na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 22 położonym  przy ul. Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu ofertowego
Protokół z wyboru oferty

(11.01.2021)
Unieważnienie – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Informacja o unieważnieniu postępowania
Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

(05.01.2021)
Unieważnienie – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój budynkach i lokalach mieszkalnych, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Informacja o unieważnieniu postępowania
Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

(30-12-2020)
Plac Wolności 2 – „Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2 położonym przy Placu Wolności w Połczynie-Zdroju.”

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert
Zaproszenie ofertowe
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Nowy termin i sposób składania ofert

(28.12.2020)
Unieważnienie – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, przebudowy, rozbudowy wraz z rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zespołu budynków stanowiących siedzibę PPK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie ofertowe
Formularz ofertowy
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Wypis i wyrys z MPZP
Mapa do celów projektowych
Projekt Umowy
Inwentaryzacja – rzut piwnicy
Inwentaryzacja – rzut przyziemia
Inwentaryzacja – przekrój
Dokumentacja fotograficzna
Inwentaryzacja architektoniczna
Inwentaryzacja – plan sytuacyjny
Inwentaryzacja architektoniczna – kompletna
Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania

(22.12.2020)
Warszawska 8 – „Wykonanie projektu wymiany stropu nad piwnicą dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 8 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”

Zaproszenie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego

(15.12.2020)
5 Marca 30 – „Wymiana schodów oficyny, prowadzących do piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 30 położonym przy ul. 5 Marca w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Decyzja PINB

(02.11.2020)
GRUNWALDZKA 30 – „Wykonany renowacji zabytkowych drzwi wejściowych do budynku nr 30 położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie- Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Dokumentacja fotograficzna:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

(29.10.2020)
MARIACKA 11 – „Wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym  nr 11 zlokalizowanym na dz. Nr 283, położonej przy
ul. Mariackiej w Połczynie – Zdroju”


Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy
Projekt budowlany

(21.10.2020)
Rozstrzygnięcie – ZAKUP SAMOCHODU – Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego nadwozie furgon dwuosobowy do 3,5 t

Zaproszenie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(21.10.2020)
Rozstrzygnięcie – ZAKUP SAMOCHODU – Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego, skrzyniowego podwójna kabina do 3,5 t.

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy


(13.10.2020)
Unieważnienie- BORKOWO 2 – „Wykonania remontu klatek schodowych oraz nowej instalacji elektrycznej piwnic budynku nr 2 położonego w miejscowości Borkowo Gmina Połczyn-Zdrój”

Zaproszenie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Przedmiar

Informacja o unieważnieniu postępowania

(12.10.2020)
GRUNWALDZKA 30 – „Wykonany renowacji zabytkowych drzwi wejściowych do budynku nr 30 położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie- Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Dokumentacja fotograficzna:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

(06.10.2020)
MARIACKA 11 – „Wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym nr 11 zlokalizowanym na dz. Nr 283, położonej przy ul. Mariackiej w Połczynie – Zdroju

Zapytanie ofertowe (termin składania oferto do 20.10.2020 r.)
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy
Projekt budowlany

(05.10.2020)
Rozstrzygnięcie – OGARTOWO 38 – „Wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Ogartowo 38 w Połczynie-Zdroju, dz. nr 74/10”

Zapytanie ofertowe (termin składania oferto do 20.10.2020 r.)
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski
Plan sytuacyjny
Warunki ogólne i techniczne przyłącza do sieci wodociągowej

(18.09.2020)

Unieważnienie – WARSZAWSKA 8, WILCZA 4 – Wykonanie projektów remontu stropu piwnicznego  i schodów dla budynku mieszkalnego 2 wspólnot mieszkaniowych tj.: Warszawska 8 oraz Wilcza 4 znajdujących się w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Informacja o unieważnieniu postępowania

(18.09.2020)

GRUNWALDZKA 30 – Wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym
nr 30 zlokalizowanym na dz. nr 103/2, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie – Zdroju
.

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy
Projekt budowlany

(17.09.2020)

MARIACKA 11- Wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym nr 11 zlokalizowanym na dz. Nr 283, położonej przy ul. Mariackiej w Połczynie – Zdroju.

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy
Projekt budowlany

(10.09.2020)

Rozstrzygnięcie – B. CHROBREGO 22 – Wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachówko-podobnej powlekanej na budynku głównym położonym przy ul B. Chrobrego 22 w Połczynie-Zdroju.

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(08.09.2020)

RozstrzygnięcieB. CHROBREGO 22 – Wykonanie 4 egzemplarzy projektu budowlanego na wykonanie remontu budynku nr 22 wraz z przybudówką położonego przy ul. B. Chrobrego w Połczynie – Zdroju jednocześnie z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(07.09.2020)

Rozstrzygnięcie„Świadczenia usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Połczynie – Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Załączniki:
1
2
3
4
5
6
7
8

(04.09.2020)

Rozstrzygnięcie – WOJSKA POLSKIEGO 22 – „Wykonania  pionu gazowego oraz wewnętrznych instalacji  gazowych w sześciu lokalach mieszkalnych  położonych w budynku  nr 22  mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy
Projekty budowlane

(04.09.2020)

GRUNWALDZKA 18/4 – „Wykonania wewnętrznej instalacji  gazowej lokalu nr 4 znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 18, zlokalizowanym na dz. nr 289/3, położonej przy ul. Grunwaldzkiej
w Połczynie – Zdroju” 

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy
Projekty budowlane

(02.09.2020)

Rozstrzygnięcie – SZPITALNA 1 – „Wykonanie pionu gazowego w budynku nr 1 mieszczącym się przy ul. Szpitalnej w Połczynie – Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany

(27.08.2020)

Rozstrzygnięcie : AMFITEATR MIEJSKI – „Wymiana ogrodzenia Amfiteatru Miejskiego w Połczynie – Zdroju, działka nr 61/1”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Ślepy kosztorys
Wzór przęsła ogrodzeniowego

(25.08.2020)

OGARTOWO 38 – „Wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Ogartowo 38 w Połczynie-Zdroju, dz. nr 74/10”.

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski
Plan sytuacyjny
Warunki ogólne i techniczne przyłącza do sieci wodociągowej

(19.08.2020)

Nie rozstrzygnięty – SZPITALNA 1 – Wykonania  pionu gazowego w budynku  nr 1  mieszczącego się przy ul. Szpitalnej w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany

(19.08.2020)

Nie rozstrzygnięty – B. CHROBREGO 22 – Wykonanie 4 egzemplarzy projektu budowlanego na wykonanie remontu budynku nr 22 wraz z przybudówką położonego przy ul. B. Chrobrego w Połczynie – Zdroju jednocześnie z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(18.08.2020)

Rozstrzygnięcie – GRUNWALDZKA 12-14A, 3, 37, STASZICA 9 – Wykonania czterech kompletów projektu budowlanego instalacji gazowej dla następujących nieruchomości :

  1. ul. Grunwaldzka 12-14A w Połczynie-Zdroju (pion gazowy, instalacje gazowe w 3  lokalach użytkowych i  instalacje gazowe w 4 lokalach  mieszkalnych),
  2. ul. Grunwaldzka 3 w Połczynie-Zdroju (pion gazowy,  instalacje gazowe w 2 lokalach mieszkalnych i instalacje gazowe w 2  lokalach użytkowych),
  3. ul. Grunwaldzka 37 w Połczynie-Zdroju (pion gazowy, mapa do celów projektowych i instalacje gazowe w 9 lokalach  mieszkalnych),
  4. ul. Staszica 9 w Połczynie-Zdroju (instalacje gazowe w 7 lokalach mieszkalnych) wraz z nadzorem autorskim.

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzory umów

(18.08.2020)

Rozstrzygnięcie – WOJSKA POLSKIEGO 24 – ”Wykonania projektu remontu budynku  nr 24 położonego  przy ul. Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju„

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(13.08.2020)

Nie rozstrzygnięty – GRUNWALDZKA 18 /4 – „Wykonania wewnętrznej instalacji  gazowej lokalu nr 4 znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 18, zlokalizowanym na dz. nr 289/3, położonej przy ul. Grunwaldzkiej
w Połczynie – Zdroju” 

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy
Projekty budowlane

(13.08.2020)

Rozstrzygnięty – WOJSKA POLSKIEGO 22 – „Wykonania  pionu gazowego oraz wewnętrznych instalacji  gazowych w sześciu lokalach mieszkalnych  położonych w budynku  nr 22  mieszczących się przy ul. Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy
Projekty budowlane

(11.08.2020)

Rozstrzygnięcie – DEMOKRACJI 11 – „Wykonania  częściowego remontu tarasu należącego do nieruchomości położonej przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy

(11.08.2020)

OGARTOWO 38 – „Wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Ogartowo 38 w Połczynie-Zdroju, dz. nr 74/10”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy
Plan sytuacyjny
Warunki ogólne i techniczne przyłącza do sieci wodociągowej

(11.08.2020)

Rozstrzygnięcie – GRUNWALDZKA 6A – „Wykonania  remontu klatki schodowej oraz przemurowanie kominów w budynku nr 6a położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski
Wzór umowy

(10.08.2020)

Rozstrzygnięcie – KOLEJOWA 22 – „Wykonania remontu pokrycia dachowego budynku nr 22 położonego przy ul. Kolejowa w miejscowości Połczyn-Zdrój polegającym na położeniu jednej warstwy papy termozgrzewalnej DKD grubości 5,2 mm wraz z obróbkami blacharskimi”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(06.08.2020)

WOJSKA POLSKIEGO 22 – „Wykonania remontu częściowego pokrycia dachowego  budynku nr 22 położonego przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Połczyn-Zdrój polegającym na położeniu jednej warstwy papy termozgrzewalnej DKD gr. 5,2 mm wraz z obróbkami z blachy ocynkowanej”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(05.08.2020)

Rozstrzygnięcie – 5 MARCA 9 – „Wykonania remontu pokrycia dachowego nad klatką schodową i nad przybudówką, wymiana okienka dachowego oraz wymiana rury spustowej na budynku nr 9 położonym przy ul. 5-go Marca w Połczynie – Zdroju„

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(04.08.2020)

WOJSKA POLSKIEGO 14 – „Wykonania remontu pokrycia dachowego oficyny budynku nr 14 położonego przy
ul. Wojska Polskiego  w miejscowości Połczyn-Zdrój polegającym na położeniu jednej warstwy papy termozgrzewalnej DKD gr. 5,2 mm wraz z obróbkami z blachy ocynkowanej”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(04.08.2020)

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków na terenie Miasta i Gminy w Połczynie-Zdroju będących w Zarządzie Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju w zakresie określonym załącznikami od
nr 1 do nr 5

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Wykaz budynków zarządzanych przez PPK Sp. z o. o. Załącznik Nr 1
Wykaz budynków zarządzanych przez PPK Sp. z o. o. Załącznik Nr 2
Wykaz budynków zarządzanych przez PPK Sp. z o. o. Załącznik Nr 3
Wykaz budynków zarządzanych przez PPK Sp. z o. o. Załącznik Nr 4
Wykaz budynków zarządzanych przez PPK Sp. z o. o. Załącznik Nr 5

(30.07.2020)

WOJSKA POLSKIEGO 14/2 i 14/5 – „Wykonanie pionu instalacji gazowej w budynku Nr 14 mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego w Połczynie – Zdroju oraz wykonanie instalacji gazowej w lokalach Nr 2 i Nr 5”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski
Projekty budowlane

(30.07.2020)

TRAUGUTTA 80 – „Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz przemurowania kominów na budynku Nr 80 położonym przy ul. Traugutta w Połczynie – Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(27.07.2020)

OGARTOWO 38 – „Wykonania przyłącza wodociągowego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Ogartowo 38 w Połczynie-Zdroju, dz. nr 74/10”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski
Plan sytuacyjny
Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej

(24.07.2020)

MONIUSZKI 6 – „Opracowanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Moniuszki w Połczynie – Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(23.07.2020)

GRUNWALDZKA 6A – „Wykonania  remontu klatki schodowej oraz przemurowanie kominów w budynku nr 6a położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(21.07.2020)

DEMOKRACJI 11 – „Wykonania  częściowego remontu tarasu należącego do nieruchomości położonej przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju”

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(16.07.2020)

5 MARCA 9 – „Wykonania  remontu pokrycia dachowego nad klatką schodową i nad przybudówką, wymiana okienka dachowego oraz wymiana rury spustowej na budynku nr 9 położonym przy ul. 5-go Marca w   Połczynie-Zdroju„

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(08.07.2020)

MONIUSZKI 2 – Wykonanie remontu schodów klatki schodowej WMN Moniuszki 2 w Połczynie – Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski
Ekspertyza techniczna

(03.07.2020)

B. CHROBREGO 20 – Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku WMN B. Chrobrego 20 w Połczynie – Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Ekspertyza techniczna
Badania geologiczne

(03.07.2020)

5 MARCA 20 – Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku WMN 5-Go Marca 20 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Ekspertyza techniczna

(01.07.2020)

GRUNWALDZKA 6A/1 -, KRUCZA 2/6 – Wykonanie instalacji gazowych: ul. Grunwaldzka 32, 32/2, ul. Grunwaldzka 6a/1 i ul. Krucza 2/6

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski Krucza 2/6
Kosztorys inwestorski Grunwaldzka 32,32/2
Kosztorys inwestorski Grunwaldzka 6a/1
Projekt ul. Grunwaldzka 32 cz1
Projekt ul. Grunwaldzka 32 cz2
Projekt ul. Krucza 2/6 cz1
Projekt ul. Krucza 2/6 cz2
Projekt ul. Grunwaldzka 6a/1

(01.07.2020)

5 MARCA 9 – Wykonanie remontu pokrycia dachowego WMN 5-go Marca 9 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(26.06.2020)

OGARTOWO 38 – Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku WMN Ogartowo 38

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(26.06.2020)

GRUNWALDZKA 32 – Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Grunwaldzka 32 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(25.06.2020)

WARSZAWSKA 9/2 – Wykonanie sufitów Warszawska 9/2 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz cenowy
Kosztorys inwestorski

(25.06.2020)

WIEJSKA 10 – Wykonanie ogrodzenia systemowego WMN Wiejska 10 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(25.06.2020)

POLNA 92/2 – Remont tarasu Polna 92/2 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(24.06.2020)

5 MARCA 20 – Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku WMN 5-Go Marca 20 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(22.06.2020)

GRUNWALDZKA 6A – Remont klatki schodowej oraz przemurowanie kominów WMN Grunwaldzka 6a w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(18.06.2020)

5 MARCA 18 – Remont pokrycia dachowego WMN 5-go Marca 18 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(18.06.2020)

PLAC WOLNOŚCI 1- Remont klatki schodowej WMN Plac Wolności 1 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(18.06.2020)

MONIUSZKI 1 – Remont dachu WMN Moniuszki 1 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(17.06.2020)

Zapytanie o ubezpieczenie PPK Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju

Formularz ofertowy
Program ubezpieczenia
Wzór umowy
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Załącznik nr.3
Załącznik nr.4
Załącznik nr. 5
Załącznik nr.6
Załącznik nr.7
Załącznik nr.8
Załącznik nr.9

(17.06.2020)

WARSZAWSKA 23 – Remont budynku nr 23 położonego przy ul. Warszawskiej w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz cenowy
Przedmiar
Ekspertyza budowlana

(05.06.2020)

MONIUSZKI 2 – Remont schodów klatki schodowej WMN Moniuszki 2

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz cenowy
Przedmiar
Ekspertyza budowlana

(04.06.2020)

DEMOKRACJI 11 – Remont tarasu WMN Demokracji 11

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz cenowy
Przedmiar

(04.06.2020)

Przeglądy 5-cio letnie instalacji elektrycznych

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Formularz cenowy
Załącznik nr 1
Załącznik

( 04.06.2020)

5 MARCA 20 – Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku WMN 5-Go Marca 20 w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia ofert
Formularz cenowy
Wzór umowy
Ekspertyza budowlana
Decyzja PINB w Świdwinie

(02.06.2020)

MARIACKA 1 – Remont elewacji budynku WMN Mariacka 1 w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Wzór umowy
Formularz cenowy
Przedmiar robót
Projekt budowlany cz.1
Projekt budowlany cz.2
Projekt budowlany cz.3
Projekt budowlany cz.4
Projekt budowlany cz.5

(01.06.2020)

SZPITALNA 1 – Wykonanie projektu instalacji gazowej WMN Szpitalna 1 w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Wzór umowy
Formularz cenowy

(01.06.2020)

MARIACKA 11 – Wykonanie projektu instalacji gazowej Mariacka 11 w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Wzór umowy
Formularz cenowy

(27.05.2020)

BRUSNO 15-16 – Wykonanie nowej instalacji elektrycznej do lokali mieszkalnych WMN Brusno 15-16

Zaproszenie do złożenia ofert
Formularz cenowy
Wzór umowy
Przedmiar

(26.05.2020)

BORKOWO 2 – Wykonanie robót tynkarskich i dekarskich Borkowo 2

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Wzór umowy
Przedmiar

(26.05.2020)

MONIUSZKI 2 – Remont schodów klatki schodowej WMN Moniuszki 2

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Wzór umowy
Ekspertyza Techniczna
Przedmiar

(22.05.2020)

DEMOKRACJI 11 – Remont tarasu WMN Demokracji 11

Wykonanie ogrodzenia WMN Wiejska 10

(21.05.2020)

Ekspertyzy techniczne budynków

Deratyzacja – zasoby Gminy Połczyn – Zdrój

Deratyzacja – wspólnoty mieszkaniowe

(11.05.2020)

Przeglądy 5-cio letnie instalacji elektrycznych

( 16.04.2020)

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi Targowa 6 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski I
Kosztorys inwestorski II
Projekt budowlany

(15.04.2020)

Remont pokrycia dachowego Polna 28 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(15.04.2020)

Remont pokrycia dachowego przybudówki Dolna 21

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Opinia techniczna
Kosztorys inwestorski

 (08.04.2020)

Wykonanie pionu gazowego wraz ze skrzynka na gazomierze ul. Traugutta 13 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany

 (08.04.2020)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym ul. Traugutta 13 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Projekt budowlany
Kosztorys inwestorski (budynek mieszkalny)
Kosztorys inwestorski ( budynek gospodarczy)

(02.04.2020)

Wykonanie projektu przebudowy budynków P.P.K. Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór Umowy

(02.04.2020)

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku ul. Chrobrego 20 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(25.02.2020)

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku budynku nr 20 ul. Chrobrego w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy

( 11.02.2020)

Wykonanie projektu na remont budynku Dolna 25 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(06.02.2020)

Wykonanie projektu instalacji gazowej dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 22

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

(04.02.2020)

Docieplenie stropu oraz ściany od klatki schodowej ul. Demokracji 5-5A w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski

(04.02.2020)

Wykonanie projektu instalacji gazowej dla budynku  ul. Mariacka 11 w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy

( 31.01.2020)

Zaproszenie do złożenia ofert na wycinkę drzew

Zaproszenie

(27.01.2020)

Docieplenie stropu oraz ściany od strony klatki schodowej ul. Demokracji 5-5A w Połczynie-Zdroju

Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Kosztorys inwestorski