Zapytania ofertowe – Wspólnoty Mieszkaniowe

Ogłoszenia dotyczące zamówień na rzecz PPK sp. z o.o. oraz gminnego zasobu nieruchomości publikowane są w zakładce zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł

(15.10.2021)
Prace budowlane –Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej pionu gazowego w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 12-14A.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(15.10.2021)
Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(15.10.2021)
Grunwaldzka 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Pozwolenie na budowę
Projekt architektoniczno budowlany
Zgoda Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(15.10.2021)
Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy pdf. Formularz cenowy doc.
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Zgoda Konserwatora Zabytków
Rysunek – Brama Moniuszki 3 – rzut z góry

(15.10.2021)
Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Formularz cenowy docx.
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dniem 22.07.2021 r.
Kosztorys ślepy
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05.11.2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów

(13.10.2021)
Warszawska 25 – „Docieplenie i remont budynku wielorodzinnego, Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 25 w Połczynie – Zdroju”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany – remont budynku
Kosztorys ślepy – remont budynku
Audyt energetyczny
Ekspertyza budowlana

(12.10.2021)
Warszawska 25 – „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 25 w Połczynie – Zdroju”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

Wojska Polskiego 24 Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polska 24 w Połczynie – Zdroju wraz z kolorystyką elewacji, wewnętrzną instalacją gazową i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie audytu remontowego budynku”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przegląd budowlany 5-letni

Zakończono – Jana Pawła II 16 – Wykonanie projektu elewacji wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego położonego przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie – Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Przegląd 5-letni nieruchomości
Projekt umowy

Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

Wojska Polskiego 10 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 10 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja Nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

Warszawska 8 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z doprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufazowych w lokalach wraz montażem kotłów w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 8 w Połczynie – Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany

Grunwaldzka 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Pozwolenie na budowę
Projekt architektoniczno budowlany
Zgoda Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Brusno 15-16 – wykonanie 4 egzemplarzy projektu elewacji budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Brusno 15-16, gmina Połczyn-Zdrój wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przegląd 5 – letni

Grunwaldzka 12-14A – Prace budowlane –Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej pionu gazowego w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 12-14A.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(30.09.2021)
Zakończono – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22.07.2021 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(30.09.2021)
Zakończono – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda Konserwatora Zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(30.09.2021)
Zakończono – Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(16-09-2021)
Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(16-09-2021)
Wojska Polskiego 10 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 10 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(15-09-2021)
Zakończono – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(14-09-2021)
Zakończono -Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(14-09-2021)
Zakończono – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22-07-2021 r.
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05-11-2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(14-09-2021)
Zakończono – Krucza 4 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z odprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufunkcyjnych w lokalach wraz z montażem kotłów w budynku położonym przy ul. Kruczej 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany – lokale nr 10 i 14
Projekt budowlany – pozostałe lokale
Pozwolenie na budowę
Zaświadczenie o braku sprzeciwu

(10-09-2021)
Zakończono – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB z dn. 18-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(10-09.2021)
Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie – Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(09-09-2021)
Grunwaldzka 13 – Prace budowlane – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt architektoniczno budowlany
Pozwolenie na budowę
Zgoda Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(08-09-2021)
Zakończono – Demokracji 11 – Prace budowlane – Wykonanie kompleksowego remontu tarasu metodą BAUSTOFFE, w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(08-09-2021)
Zakończono – 5 Marca 30 – Prace budowlane – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej – pionu wraz z odprowadzeniem do odbiorników gazu w lokalach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 5 Marca 30 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany – remont budynku
Pozwolenie na wykonanie robót
Projekt budowlany – prace instalacyjne
Przedmiar kosztorysu – remont budynku
Przedmiar kosztorysu – prace instalacyjne
Decyzja nr 81/2020 PINB z dnia 27 listopada 2020 r.

(07-09-2021)
Zakończono – Mariacka 7 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mariackiej 7 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(07-09-2021)
Zakończono – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(07-09-2021)
Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Mariacka 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(03-09-2021)
Zakończone – Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(03-09-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 10 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 10 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(01-09-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(31-08-2021)
Zakończone – Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(31-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22-07-2021 r.
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(27-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 44 – Prace budowlane – Wykonanie ocieplenia wełną mineralną ściany szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 44 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Formularz cenowy
Przedmiar kosztorysu

(26-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB z dn. 18-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(26.08.2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie – Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(25-08-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Mariacka 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(25-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(24-08-2021)
Zakończone – 5 Marca 30 – Prace budowlane – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej – pionu wraz z odprowadzeniem do odbiorników gazu w lokalach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 5 Marca 30 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany – remont budynku
Pozwolenie na wykonanie robót
Projekt budowlany – prace instalacyjne
Przedmiar kosztorysu – remont budynku
Przedmiar kosztorysu – prace instalacyjne
Decyzja nr 81/2020 PINB z dnia 27 listopada 2020 r.

(24-08-2021)
Zakończone – Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(20-08-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(20-08-2021)
Zakończone – Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(20-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22-07-2021 r.
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(19-08-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 10 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 10 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(18-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 44 – Prace budowlane – Wykonanie ocieplenia wełną mineralną ściany szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 44 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Formularz cenowy
Przedmiar kosztorysu

(18-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB z dn. 18-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(18.08.2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie – Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(17-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(17-08-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Mariacka 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(12-08-2021)
Zakończone – Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(11-08-2021)
Zakończone – Łęgi 40 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów i częściową wymianą orynnowania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Łęgi 40 w Gminie Połczyn-Zdrój.

Modyfikacja zapytania ofertowego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(10-08-2021)
Zakończone – Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(10-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22-07-2021 r.
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(06-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 12-14A – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej pionu gazowego w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 12-14A.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany

Kosztorys ślepy

(04.08.2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie – Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(03.08.2021)
Zakończone – TARGOWA 18 – Prace budowlane- „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Targowa 18 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(22-07-2021)
Zakończone – Moniuszki 6 – Prace budowlane – Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką elewacji dla budynku mieszkalnego  nr 6 zlokalizowanego na działce nr 231/1 obr. 003, położonej przy ul. Moniuszki w Połczynie -Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Pozwolenie na budowę
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(21-07-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

Modyfikacja zapytania ofertowego

(21-07-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Rynkowa 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

Modyfikacja zapytania ofertowego

(21-07-2021)
Unieważnienie-Moniuszki 3 – Prace budowlane – Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – mała klatka
Przedmiar kosztorysu – duża klatka

Informacja o unieważnieniu postępowania

(21-07-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(21-07-2021)
Zakończone – Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

Modyfikacja zapytania ofertowego

(21-07-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB z dn. 18-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(21-07-2021)
Unieważnione – Mariacka 7 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mariackiej 7 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(16-07-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 22 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego wraz z odprowadzeniem do gazomierzy dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 22 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(13-07-2021)
Zakończone – Łęgi 40 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów i częściową wymianą orynnowania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Łęgi 40 w Gminie Połczyn-Zdrój.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(09-07-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 24 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 24 w Połczynie-Zdroju wraz z kolorystyką elewacji, wewnętrzną instalacją gazową i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie audytu remontowego budynku.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(08-07-2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(08-07-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(02-07-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Rynkowa 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy


(02-07-2021)
Zakończone – Warszawska 8 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego wraz z odprowadzeniem do odbiorników gazu w lokalach,  dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 8 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(02-07-2021)
Zakończone – Warszawska 8 – Projekt – Wykonanie projektu wymiany stropu nad piwnicą dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 8 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(01-07-2021)
Zakończone – Plac Wolności 8-9 – Prace budowlane – Wymiana płytek na schodach zewnętrznych od strony podwórza budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Wolności 8-9 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(28-06-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 22 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego wraz z odprowadzeniem do odbiorników gazu w lokalach dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 22 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy

(28-06-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Mariacka 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(25-06-2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(24-06-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(24-06-2021)
Zakończone – Polna 28 – Prace budowlane – Wykonanie remontu części dachu nad lokalami nr 15 i 18 wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem oraz przemurowaniem komina lokalu nr 4 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Polna 28 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – remont dachu
Przedmiar kosztorysu – komin

(22-06-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Rynkowa 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(17-06-2021)
Zakończone – Ogrodowa 4A – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Ogrodowa 4A w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół nr 147/PPK/2020 z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(17-06-2021)
Zakończone – Polna 28 – Prace budowlane – Wykonanie remontu części dachu nad lokalami nr 15 i 18 wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem oraz przemurowaniem komina lokalu nr 4 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Polna 28 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – remont dachu
Przedmiar kosztorysu – komin

(11-06-2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(10-06-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Rynkowa 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(10-06-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(28-05-2021)
Zakończone – Solankowa 3 – Prace budowlane – Wykonanie naprawy pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Solankowej 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(25-05-2021)
Zakończone – Plac Wolności 2 – Prace budowlane – Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku wielorodzinnym położonym przy Placu Wolności 2 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys

(25-05-2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Demokracji 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(24-05-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(24-05-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(21-05-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rynkowej 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(21-05-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(19-05-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu

(18-05-2021)
Zakończone – Mariacka 7 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mariackiej 7 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(17-05-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 30 – Ekspertyza techniczna – Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Postanowienie nr 50/2021
Protokół nr 47/PPK/2020

(07-05-2021)
Zakończone – Traugutta 18 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu i kominów w budynku położonym przy ul. Traugutta 18 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(07-05-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(06-05-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rynkowej 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(05-05-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(30-04-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu

(28-04-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt instalacji gazowej
Zaświadczeniu o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys

(28-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu

(26-04-2021)
Zakończone – Demokracji 11 – Prace budowlane – Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Demokracji 11, w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski

(26-04-2021)
Zakończone – Demokracji 11 – Prace budowlane – Wykonanie remontu klatki schodowej wraz z wymianą drzwi wejściowych oraz okien, w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Oferta nr 68/2020 – Drutex

(20-04-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rynkowej 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB – pozwolenie na budowę
Projekt budowlany

(20-04-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(19-04-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Prace budowlane – Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(19-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany

(15-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 13 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Dokumentacja techniczna z wykonania prac geodezyjnych
Ekspertyza techniczna

(14-04-2021)
Zakończone – 5 Marca 20 – Projekt – Wykonanie projektu budowlanego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. 5 Marca 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna
Inwentaryzacja budowlana
Opinia geotechniczna

(14-04-2021)
Zakończone – B. Chrobrego 20 – Projekt – Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. B. Chrobrego 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna
Inwentaryzacja budowlana
Opinia geotechniczna

(12-04-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 42 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza z projektem budowlanym
Protokół z kontroli okresowej budynku

(09-04-2021)
Zakończone – Wilcza 4 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego, wraz z oficyną, położonego przy ul. Wilczej 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli okresowej budynku

(09-04-2021)
Zakończone – 5 Marca 8 – Prace budowlane – Wykonanie remontu schodów na klatkę schodową w budynku mieszkalnym położonym przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(06-04-2021)
Zakończone – Mickiewicza 1 – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna z dnia 27-11-2019 r.
Ekspertyza techniczna stanu technicznego i projekt zabezpieczeń ściany szczytowej
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(02-04-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 12 położonym przy ul. Rynkowej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys inwestorski

(02-04-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wraz z oficyną, położonego przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

(01-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 6 – Wykonanie projektu remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

(01-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 37 położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany

(30-03-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 24 – Wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 24 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie audytu energetycznego budynku.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(30-03-2021)
Zakończone – Kościuszki 4 – Wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(29-03-2021)
Zakończone – Szczecinecka 14 „Zabytek” – Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szczecineckiej 14 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z przeglądu budynku

(25-03-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 4 – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna

(23-03-2021)
Zakończone – 5 Marca 8 – Wykonanie remontu schodów na klatkę schodową w budynku mieszkalnym położonym przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(23-03-2021)
Zakończone – Szpitalna 1 – wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szpitalnej 1 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli budynku

(22-03-2021)
Zakończone – Targowa 18 – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Targowej 18 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(22-03-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 31 położonego przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 55/2020 PINB
Decyzja nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty ogólnobudowlane
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty dekarskie i murarskie

(19-03-2021)
Zakończone – Mickiewicza 1 – usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 11/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(19.03.2021)
Zakończone – Plac Orła Białego 1 – Wykonanie projektu remontu wraz z instalacjami gazowymi dla budynku mieszkalnego położonego przy Placu Orła Białego 1 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna
Opinia geotechniczna

(19.03.2021)
Zakończone – Moniuszki 6 – Wykonanie projektu remontu wraz z kolorystyką elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Moniuszki 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 36/2020 PINB
Decyzja nr 41/2020 PINB
Projekt wykonawczy zabezpieczenia rys i pęknięć
Kosztorys inwestorski na roboty dekarsko-blacharskie
Kosztorys inwestorski na roboty remontowo-budowlane

(18.03.2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 12 położonym przy ul. Rynkowej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys inwestorski

(17.03.2021)
Zakończone – 5 Marca 30 – wykonanie projektu remontu wraz z instalacjami gazowymi dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. 5 Marca 30 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza stanu technicznego

(17.03.2021)
Zakończone – Wilcza 4 – wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego, wraz z oficyną, położonego przy ul. Wilczej 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z przeglądu budynku

(17.03.2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 42 – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z przeglądu budynku
Ekspertyza z projektem budowlanym

(16.03.2021)
Zakończone – Warszawska 8 – Wykonanie projektu wymiany stropu nad piwnicą oraz projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 8 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz Cenowy
Projekt Umowy

(12.03.2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego, wraz z oficyną, położonego przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli

(12.03.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 37 położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany

(08.03.2021)
Zakończone – Mariacka 1A – Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(05.03.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 8 – Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 80/2020 PINB z dnia 25-11-2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego
Ekspertyza techniczna

(03.03.2021)
Zakończone – Krucza 4 – Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Krucza 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 280/2019 – pozwolenie na budowę
Kosztorys – roboty wewnętrzne
Kosztorys – roboty zewnętrzne
Projekt budowlany

(26.02.2021)
Zakończone – Plac Orła Białego 1 – „Wykonanie projektu remontu wraz z instalacjami gazowymi dla budynku mieszkalnego położonego przy Placu Orła Białego 1 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opinia geotechniczna
Ekspertyza techniczna

(24.02.2021)
Zakończone – Mariacka 1A – „Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(10.02.2021)
Zakończone – Mickiewicza 1 – „Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna

(09.02.2021)
Zakończone – Mariacka 1A – „Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(28.01.2021)
Zakończone – Mariacka 11 – „Wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym nr 11 zlokalizowanym na dz. Nr 283, położonej przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany