Organy spółki

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Henryk Rak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Grzegorz Krajewski
Sekretarz Rady Nadzorczej: Marcin Kaszewski

Sposób reprezentacji podmiotu jednoosobowo:

Prezes Zarządu: Beata Pszczoła-Bryńska