Oferty pracy

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Połczynie -Zdroju, 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Jana Pawła II 16 ogłasza nabór-również pracowników zagranicznych:

____________________________________________________________________

Na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Gospodarki Lokalowej.

 1. Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
 2. Czas pracy – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 3. Praca w zespole.
 4. Praca stacjonarna i na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.

Wymagania:

 1. Umiejętność kosztorysowania w systemie RODOS wraz z dokonywaniem pomiarów.
 2. Znajomość Prawa budowalnego.
 3. Znajomość procesu inwestycyjnego.
 4. Rzetelność, dokładność, systematyczność.
 5. Wymagane prawo jazdy kat. B.
 6. Mile widziana znajomość Prawa Zamówień Publicznych.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  Na stanowisko robotnicze

Dekarza

 1. Praca na terenie miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.
 2. Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
 3. Czas pracy: 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. Praca w zespole.

Wymagania:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, na danym stanowisku.
 2. Rzetelność, dokładność odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 3. Umiejętność pracy w zespole.

__________________________________________________________________________

Na stanowisko robotnicze.

–  do prac remontowo-budowlanych

Warunki zatrudnienia:

 1. Praca na terenie miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.
 2. Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
 3. Czas pracy: 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. Praca w zespole.

Wymagania:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, na danym stanowisku.
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Rzetelność, dokładność odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.

______________________________________________________________________________

Na stanowiska robotnicze.

– pracownik gospodarczy / traktorzysta.

Warunki zatrudnienia:

 1. Praca na terenie miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.
 2. Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
 3. Czas pracy: 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. Praca w zespole.

Wymagania:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, na danym stanowisku.
 2. Prawo jazdy kat. T.
 3. Rzetelność, dokładność odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.

______________________________________________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

Tel. 94 36 62737, e-mail sekretariat@ppkpolczyn.pl

——————————————————————————————————————–

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej – RODO)  informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne  sp. z o. o. z siedzibą w Połczynie-Zdroju, ul. Jana Pawła II 16  (dalej zwany jako Administrator).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu

* przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych;

*przeprowadzenia procesu rekrutacji;

*archiwizacji dokumentów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz  art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny ciążący na administratorze jest określony w prawie krajowym w szczególności wynika z art. 221 par. 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji jednak nie dłużej niż rok od chwili złożenia dokumentów