Oferty pracy

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Połczynie -Zdroju, 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Jana Pawła II 16 ogłasza nabór na stanowiska kierownicze w pionie technicznym.

Warunki zatrudnienia:

 1. Praca na terenie miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.
 2. Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
 3. Czas pracy: 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. Praca w zespole.

Wymagania:

 1. Umiejętność kierowanie zespołem.
 2. Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo lub kierunki pokrewne).
 3. Praktyczna znajomość pakietu OFFICE.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Rzetelność, dokładność odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

Tel. 94 36 62737, e-mail sekretariat@ppkpolczyn.pl

——————————————————————————————————————–

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Połczynie -Zdroju, 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Jana Pawła II 16 ogłasza nabór na stanowiska robotnicze.

Poszukujemy pracowników fizycznych posiadających umiejętności w zakresie wykonywania robót ogólnobudowlanych, (wykonywanie prac związanych z naprawą dachów, montaż i demontaż elementów wyposażenia sanitarnego lokali mieszkalnych, malowanie, tynkowanie, układanie glazury, terakoty i paneli), naprawy dróg.

Warunki zatrudnienia:

 1. Praca na terenie miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.
 2. Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
 3. Czas pracy: 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. Praca w zespole.

Wymagania:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Rzetelność, dokładność odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

Tel. 94 36 62737, e-mail sekretariat@ppkpolczyn.pl

——————————————————————————————————————–

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej – RODO)  informuję , iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne  sp. z o. o. z siedzibą w Połczynie-Zdroju, ul. Jana Pawła II 16  (dalej zwany jako Administrator).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu

* przyjęcia dokumentów rekrutacyjnych;

*przeprowadzenia procesu rekrutacji;

*archiwizacji dokumentów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz  art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny ciążący na administratorze jest określony w prawie krajowym w szczególności wynika z art. 221 par. 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy,

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji jednak nie dłużej niż rok od chwili złożenia dokumentów