Usługi realizowane na cmentarzach komunalnych

CMENTARZE POD ZARZĄDEM POŁCZYŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.

Link do strony Mogiły.pl

http://mogily.pl/start/g-polczyn-zdroj

Zarządca Cmentarza Patrycja Stępień, e-mail: p.stepien@ppkpolczyn.pl

Opłaty za korzystanie z domu pogrzebowego

Korzystanie z chłodni – za każdą rozpoczętą dobę130,00 + VAT
Dom pogrzebowy – 1:30 h170,00 + VAT
Różaniec – 1 godzina130,00 + VAT
Wystawienie – 1 godzina130,00 + VAT

Opłaty za wjazd na cmentarz (przepustka jednorazowa)

Zezwolenie na budowę nagrobka 1 szt. – przepustka uprawniająca do 2 lub 3 wjazdów do tego samego nagrobka170,00 + VAT
Zezwolenie na budowę nagrobka 1 szt. – przepustka jednorazowa110,00 + VAT
Zezwolenie na budowę grobowca 1 szt. – przepustka jednorazowa110,00 + VAT
Zezwolenie na pozostałe prace budowlane – przepustka jednorazowa80,00 + VAT
Wjazd samochodem osobowym – przepustka jednorazowa60,00 + VAT

Pozostałe opłaty administracyjne

Opłata administracyjna przy pochówku (od każdej osoby dorosłej i dziecka )130,00 + VAT
Opłata administracyjna przy ekshumacji (od każdej osoby dorosłej i dziecka wskazanej w decyzji)130,00 + VAT
Opłata za likwidację grobu – 1 szt.120,00 + VAT
Opłaty za wydanie zaświadczenia / oświadczenia z administracji cmentarza20,00 + VAT
Opłata za wyszukiwanie w księgach i aktach cmentarza informacji o zmarłych za każde rozpoczęte 30 min. kwerendy40,00 + VAT
Opłata za czynności kancelaryjne związane z pochówkiem110,00 + VAT
Opłata za dokonywanie zastrzeżeń i zapisów w księgach25,00 + VAT
Opłata za czynności formalno-prawne związane z przekazaniem uprawnień do dysponowania grobem murowanym25,00 + VAT

Usługi opieki nad grobem

Sprzątanie grobu – grób kamienny pojedynczy70,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób kamienny podwójny100,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób lastryko pojedynczy90,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób lastryko podwójny140,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób ziemny pojedynczy40,00 + VAT
Sprzątanie grobu – grób ziemny podwójny60,00 + VAT
Usuwanie zalegającej pokrywy śnieżnej50,00 + VAT
Zapalenie znicza mniejszego (18-20cm)40,00 + VAT / szt.
Zapalenie znicza większego (24-28cm)50,00 + VAT / szt.
Postawienie stroika90,00 + VAT

W ofercie posiadamy stroiki na groby oraz znicze w bardzo atrakcyjnych cenach.