System Informacji Lokalowej webSIL

System Informacji Lokalowej webSIL, umożliwiająca właścicielom lokali mieszkalnych będących pod zarządem Spółki indywidualny dostęp do aktualnych danych w zakresie m.in. stanu salda, historii dokonanych płatności, wymiarów i składników opłat eksploatacyjnych i remontowych oraz innych pozostałych kosztów. Link do strony:

https://ebok.ppkpolczyn.pl/login

Warunkiem uruchomienia indywidualnego konta jest złożenie w siedzibie Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 16 odpowiedniego formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i podpisanie regulaminu korzystania z przedmiotowej aplikacji internetowej. Formularz rejestracyjny bezpośrednio pobrać można w tym miejscu:

FORMULARZ REJESTRACYJNY (PDF)

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z webSIL niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  1. dbaj o poufność swojego loginu i hasła,
  2. sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania,
  3. nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych.

Po zakończeniu pracy należy:

  1. wylogować się używając opcji WYLOGUJ – gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika,
  2. zamknąć przeglądarkę internetową.