Zapytania ofertowe – Wspólnoty Mieszkaniowe

(18-05-2021)
Mariacka 7 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mariackiej 7 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(17-05-2021)
Wojska Polskiego 30 – Ekspertyza techniczna – Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Postanowienie nr 50/2021
Protokół nr 47/PPK/2020

(07-05-2021)
Traugutta 18 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu i kominów w budynku położonym przy ul. Traugutta 18 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(07-05-2021)
Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(06-05-2021)
Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rynkowej 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(05-05-2021)
Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(30-04-2021)
Mariacka 6 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu

(28-04-2021)
Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt instalacji gazowej
Zaświadczeniu o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys

(28-04-2021)
Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu

(26-04-2021)
Demokracji 11 – Prace budowlane – Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Demokracji 11, w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski

(26-04-2021)
Demokracji 11 – Prace budowlane – Wykonanie remontu klatki schodowej wraz z wymianą drzwi wejściowych oraz okien, w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Oferta nr 68/2020 – Drutex

(20-04-2021)
Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rynkowej 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB – pozwolenie na budowę
Projekt budowlany

(20-04-2021)
Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(19-04-2021)
Mariacka 6 – Prace budowlane – Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(19-04-2021)
Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany

(15-04-2021)
Grunwaldzka 13 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Dokumentacja techniczna z wykonania prac geodezyjnych
Ekspertyza techniczna

(14-04-2021)
5 Marca 20 – Projekt – Wykonanie projektu budowlanego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. 5 Marca 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna
Inwentaryzacja budowlana
Opinia geotechniczna

(14-04-2021)
B. Chrobrego 20 – Projekt – Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. B. Chrobrego 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna
Inwentaryzacja budowlana
Opinia geotechniczna

(12-04-2021)
Wojska Polskiego 42 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza z projektem budowlanym
Protokół z kontroli okresowej budynku

(09-04-2021)
Wilcza 4 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego, wraz z oficyną, położonego przy ul. Wilczej 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli okresowej budynku

(09-04-2021)
5 Marca 8 – Prace budowlane – Wykonanie remontu schodów na klatkę schodową w budynku mieszkalnym położonym przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(06-04-2021)
Mickiewicza 1 – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna z dnia 27-11-2019 r.
Ekspertyza techniczna stanu technicznego i projekt zabezpieczeń ściany szczytowej
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(02-04-2021)
Rynkowa 12 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 12 położonym przy ul. Rynkowej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys inwestorski

(02-04-2021)
Warszawska 25 – Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wraz z oficyną, położonego przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

(01-04-2021)
Grunwaldzka 6 – Wykonanie projektu remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

(01-04-2021)
Grunwaldzka 37 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 37 położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany

(30-03-2021)
Wojska Polskiego 24 – Wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 24 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie audytu energetycznego budynku.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(30-03-2021)
Kościuszki 4 – Wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(29-03-2021)
Szczecinecka 14 „Zabytek” – Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szczecineckiej 14 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z przeglądu budynku

(25-03-2021)
Grunwaldzka 4 – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna

(23-03-2021)
5 Marca 8 – Wykonanie remontu schodów na klatkę schodową w budynku mieszkalnym położonym przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(23-03-2021)
Szpitalna 1 – wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szpitalnej 1 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli budynku

(22-03-2021)
Targowa 18 – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Targowej 18 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(22-03-2021)
Grunwaldzka 31 – usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 31 położonego przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 55/2020 PINB
Decyzja nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty ogólnobudowlane
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty dekarskie i murarskie

(19-03-2021)
Mickiewicza 1 – usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 11/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(19.03.2021)
Plac Orła Białego 1 – Wykonanie projektu remontu wraz z instalacjami gazowymi dla budynku mieszkalnego położonego przy Placu Orła Białego 1 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna
Opinia geotechniczna

(19.03.2021)
Moniuszki 6 – Wykonanie projektu remontu wraz z kolorystyką elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Moniuszki 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 36/2020 PINB
Decyzja nr 41/2020 PINB
Projekt wykonawczy zabezpieczenia rys i pęknięć
Kosztorys inwestorski na roboty dekarsko-blacharskie
Kosztorys inwestorski na roboty remontowo-budowlane

(18.03.2021)
Rynkowa 12 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 12 położonym przy ul. Rynkowej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys inwestorski

(17.03.2021)
5 Marca 30 – wykonanie projektu remontu wraz z instalacjami gazowymi dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. 5 Marca 30 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza stanu technicznego

(17.03.2021)
Wilcza 4 – wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego, wraz z oficyną, położonego przy ul. Wilczej 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z przeglądu budynku

(17.03.2021)
Wojska Polskiego 42 – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z przeglądu budynku
Ekspertyza z projektem budowlanym

(16.03.2021)
Warszawska 8 – Wykonanie projektu wymiany stropu nad piwnicą oraz projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 8 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz Cenowy
Projekt Umowy

(12.03.2021)
Warszawska 25 – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego, wraz z oficyną, położonego przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli

(12.03.2021)
Grunwaldzka 37 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 37 położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany

(08.03.2021)
Mariacka 1A – Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(05.03.2021)
Grunwaldzka 8 – Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 80/2020 PINB z dnia 25-11-2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego
Ekspertyza techniczna

(03.03.2021)
Krucza 4 – Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Krucza 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 280/2019 – pozwolenie na budowę
Kosztorys – roboty wewnętrzne
Kosztorys – roboty zewnętrzne
Projekt budowlany

(26.02.2021)
Plac Orła Białego 1 – „Wykonanie projektu remontu wraz z instalacjami gazowymi dla budynku mieszkalnego położonego przy Placu Orła Białego 1 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opinia geotechniczna
Ekspertyza techniczna

(24.02.2021)
Mariacka 1A – „Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(10.02.2021)
Mickiewicza 1 – „Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna

(09.02.2021)
Mariacka 1A – „Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(28.01.2021)
Mariacka 11 – „Wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym nr 11 zlokalizowanym na dz. Nr 283, położonej przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany