Zapytania ofertowe – Wspólnoty Mieszkaniowe

Ogłoszenia dotyczące zamówień na rzecz PPK sp. z o.o. oraz gminnego zasobu nieruchomości publikowane są w zakładce zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł

(22.07.2024-05.08.2024)
5 MARCA 8 – Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej – budowa pionu gazowego wraz z odprowadzeniem do gazomierzy dla dziewięciu lokali w budynku mieszkalnym przy ul. 5-go Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Warunki techniczne

(17.07.2024-26.07.2024)
GRUNWALDZKA 30 – Częściowy remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Grunwaldzkiej 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu

(08.07.2024-16.07.2024)
PLAC ORŁA BIAŁEGO 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z oficyną, położonego przy Placu Orła Białego 1 w Połczynie-Zdroju
Zawiadomienie z otwarcia ofert
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy

(01.07.2024-09.07.2024)
RYNKOWA 6 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komina dla lokalu nr 1, położonego przy ul. Rynkowej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy

(24.04.2024–8.05.2024)
GRUNWALDZKA 17 – Wykonanie wiaty śmietnikowej dla budynek wielorodzinnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu

(23.04.2024-08.05.2024)
5 MARCA 8 – Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej oraz docieplenie ściany w bramie przejazdowej budynku przy ul. 5-go Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu

(19.04.2024-06.05.2024)
GRUNWALDZKA 30 – Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Grunwaldzkiej 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu

(18.04.2024-06.05.2024)
PLAC 1000 LECIA 3-5 – Wykonanie zadaszenia wiaty śmietnikowej położonej przy Placu 1000 lecia w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu

(11.03.2024-25.03.2024)
JANA PAWŁA II 16 – Remont elewacji oraz wykonanie izolacji fundamentów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Projekt budowlany grudzień 2021 r.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiar kosztorysu

(27.02.2024-18.03.2024)
OGRODOWA 4A – Częściowy remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Ogrodowej 4A w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu

(22.02.2024-29.02.2024)
BOLESŁAWA CHROBREGO 8 – Uszczelnienie przewodu kominowego od wewnątrz poprzez szlamowanie w budynku Bolesława Chrobrego 8 w Połczynie-Zdroju, zgodnie z Opinią Nr 5/2024 z dnia 08.01.2024 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Opinia 5/2024

(13.02.2024-29.02.2024)
TRAUGUTTA 21- Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Traugutta 21 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu

(07.02.2024-29.02.2024)
TRAUGUTTA 81 – Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Traugutta 81 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu – pokrycie dachowe
Przedmiar kosztorysu – remont schodów

(06.02.2024-29.02.2024)
POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14 – Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynku wraz z podaniem rozwiązania technicznego oraz opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej remontu budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 14 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Protokół nr 94/PPK/2023

(30.01.2024-14.02.2024)
RYNKOWA 6 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komina dla lokalu nr 1, położonego przy ul. Rynkowej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy

(10.01.2024-26.01.2024)
POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 14 – Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny budynku wraz z podaniem rozwiązania technicznego oraz opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej remontu budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 14 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Protokół nr 94/PPK/2023

(08.01.2024-22.01.2024)
GRUNWALDZKA 30 Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynku głównego wraz z oficyną, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 30 w Połczynie Zdroju
ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA WYKONAWCY
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Protokół nr 14/PPK/2023
Protokół nr 16/PPK/2020

(08.01.2024-22.01.2024)
RYNKOWA 6 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komina dla lokalu nr 1, położonego przy ul. Rynkowej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy

(08.01.2024-22.01.2024)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Decyzja nr 66/2022 PINB
Przedmiar kosztorysu

(08.01.2024-22.01.2024)
RYNKOWA 6 – Remont pokrycia dachowego wraz z naprawą komina na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Rynkowej 6 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu
Przedmiar kosztorysu

(21.12.2023-08.01.2024)
GRUNWALDZKA 40 – Wykonanie studni chłonnej na terenie nieruchomości Grunwaldzka 40 w Połczynie-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz Ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt Umowy
Przedmiar robót
Zawiadomienie RWiK

(20.12.2023-10.01.2024)
Wspólnoty Mieszkaniowe – Świadczenie usług w zakresie wykonanie rocznych przeglądów kontroli stanu technicznego budynków Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój wraz ze sporządzeniem Protokołów z przeprowadzonych przeglądów – rok 2024
Informacja z otwarcia ofert
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz Ofertowy
Wzór Umowy
Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych

(15.12.2023-29.12.2023)
Wspólnoty Mieszkaniowe – Świadczenie usług w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój
Wybór najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie z otwarcia ofert
Zaproszenie do złożenie oferty
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wykaz WM

(12.12.2023-05.01.2023)
GRUNWALDZKA 38 – Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(22.11.2023-08.12.2023)
WOJSKA POLSKIEGO 14 – Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Wojska Polskiego 14 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu roboty dekarskie

(13.11.2023-27.11.2023)
Wspólnoty Mieszkaniowe – Świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na lata 2024-2025
Zawiadomienie o unieważnieniu
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 – Wykaz WM miasto
Załącznik nr 2 – Wykaz WM obszar wiejski
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie
Wzór umowy

(10.11.2023-29.11.2023)
TARGOWA 7 – Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Targowej 7 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu roboty dekarskie

(08.11.2023-29.11.2023)
RYNKOWA 6 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komina dla lokalu nr 1, położonego przy ul. Rynkowej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy

(08.11.2023-29.11.2023)
TARGOWA 1 – Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Targowej 1 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – remont pokrycia dachowego
Przedmiar kosztorysu – zejście do piwnicy

(07.11.2023-21.11.2023)
TARGOWA 18 – Wykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Targowej 18 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Przedmiar kosztorysu

(06.11.2023-21.11.2023)
TARGOWA 12 – Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku wielorodzinnym, położonym przy ul. Targowa 12 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(08.09.2023-22.09.2023)
SZPITALNA 3Wymiana opierzenia komina oraz wymiana odcinka rynny od strony podwórza w budynku wielorodzinnym przy ul. Szpitalna 3 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu- wymiana opierzenia komina
Przedmiar kosztorysu- wymiana rynny od strony podwórza

(08.09.2023-22.09.2023)
MARIACKA 10Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Mariacka 10 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(08.09.2023-22.09.2023)
RYNKOWA 6 – Remont pokrycia dachowego wraz z naprawą komina na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Rynkowej 6 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu 1
Przedmiar kosztorysu 2

(08.09.2023-22.09.2023)
RYNKOWA 6 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komina dla lokalu nr 1, położonego przy ul. Rynkowej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy

(08.09.2023-22.09.2023)
GRUNWALDZKA 30 Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej kompleksowej termomodernizacji budynku głównego wraz z oficyną, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 30 w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 16/PPK/2022
Protokół nr 16/PPK/2020

(31.08.2023-15.09.2023)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 66/2022 PINB
Przedmiar kosztorysu

(30.08.2023-08.09.2023)
SZPITALNA 3Wymiana opierzenia komina oraz wymiana odcinka rynny od strony podwórza w budynku wielorodzinnym przy ul. Szpitalna 3 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu- wymiana opierzenia komina
Przedmiar kosztorysu- wymiana rynny od strony podwórza

(29.08.2023-08.09.2023)
RYNKOWA 6 – Remont pokrycia dachowego wraz z naprawą komina na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Rynkowej 6 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu 1
Przedmiar kosztorysu 2

(29.08.2023-08.09.2023)
RYNKOWA 6 – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy komina dla lokalu nr 1, położonego przy ul. Rynkowej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy

(28.08.2023-08.09.2023)
MARIACKA 10Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Mariacka 10 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(08.08.2023-23.08.2023)
MARIACKA 10Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Mariacka 10 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(03.08.2023-11.08.2023)
SZPITALNA 3Wymiana opierzenia komina oraz wymiana odcinka rynny od strony podwórza w budynku wielorodzinnym przy ul. Szpitalna 3 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu- wymiana opierzenia komina
Przedmiar kosztorysu- wymiana rynny od strony podwórza

(20.07.2023-04.08.2023)
WIEJSKA 1 Wymiana podłogi na II piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Wiejska 1 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(18.07.2023-04.08.2023)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 66/2022 PINB
Przedmiar kosztorysu

(17.07.2023-31.07.2023)
SZPITALNA 3Wymiana opierzenia komina oraz wymiana odcinka rynny od strony podwórza w budynku wielorodzinnym przy ul. Szpitalna 3 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu- wymiana opierzenia komina
Przedmiar kosztorysu- wymiana rynny od strony podwórza

(28.06.2023-17.07.2023)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 66/2022 PINB
Przedmiar kosztorysu

(22.06.2023-10.07.2023)
KILIŃSKIEGO 2Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Kilińskiego 2 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar robót – remont klatki schodowej

(13.06.2023-19.06.2023)
TRAUGUTTA 21Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, położonym na terenie nieruchomości Traugutta 21 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(07.06.2023-19.06.2023)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 66/2022 PINB
Przedmiar kosztorysu

(08.02.2023-17.02.2023)
GRUNWALDZKA 20Wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego (termomodernizacja), położonego przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 13/PPK/2022

(12.01.2023-26.01.2023)
WARSZAWSKA 15Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymiana podłogi na poddaszu wraz z jej ociepleniem w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Warszawska 15 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – remont podłogi na strychu
Przedmiar kosztorysu – remont pokrycia dachowego

(19.12.2022-09.01.2023)
GRUNWALDZKA 6Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku, położonym przy ul. Grunwaldzka 6 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(16.12.2022-09.01.2023)
WARSZAWSKA 15Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymiana podłogi na poddaszu wraz z jej ociepleniem w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Warszawska 15 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – remont podłogi na strychu
Przedmiar kosztorysu – remont pokrycia dachowego

(16.12.2022-09.01.2023)
SZPITALNA 1Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymiana podłogi na poddaszu wraz z jej ociepleniem w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Szpitalna 1 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna czerwiec 2022
Projekt budowlany luty 2022
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 202.2022.K WKZ
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

(03.11.2022-21.11.2022)
GRUNWALDZKA 6Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynku, położonym przy ul. Grunwaldzka 6 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(31.10.2022-15.11.2022)
SZPITALNA 1Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymiana podłogi na poddaszu wraz z jej ociepleniem w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Szpitalna 1 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna czerwiec 2022
Projekt budowlany luty 2022
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 202.2022.K WKZ

(27.10.2022-14.11.2022)
MONIUSZKI 1Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Moniuszki 1 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 9/2022 PINB z dnia 16 lutego 2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 18-07-2022 r.

(27.10.2022-14.11.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42 – Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Ekspertyza stanu technicznego, wrzesień 2021 r.

(25.10.2022-04.11.2022)
GRUNWALDZKA 20 Wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 13/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(24.10.2022-04.11.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 30 Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 64/2021 PINB z dnia 31-08-2021 r.
Ekspertyza techniczna czerwiec/ lipiec 2021
Przedmiar kosztorysu

(13.10.2022-28.10.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14-02-2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21-03-2022 r.

(13.10.2022-28.10.2022)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 66/2022 PINB
Przedmiar kosztorysu

(08.09.2022-23.09.2022)
MONIUSZKI 1Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Moniuszki 1 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 9/2022 PINB z dnia 16 lutego 2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 18-07-2022 r.

(23.09.2022-10.10.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14-02-2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21-03-2022 r.

(23.09.2022-10.10.2022)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 63/2021 PINB z dnia 30.08.2021 r.
Przedmiar kosztorysu

(22.09.2022-07.10.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42 – Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Ekspertyza stanu technicznego, wrzesień 2021 r.

(16.09.2022-30.09.2022)
CHOPINA 4Przemurowanie kominów ponad dachem oraz docieplenie stropu piwniczego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Chopina 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu-przemurowanie kominów
Przedmiar kosztorysu-docieplenie stropu

(16.09.2022-30.09.2022)
PLAC 1000-LECIA 6Wymiana rynny od strony ulicy budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(16.09.2022-30.09.2022)
PLAC 1000-LECIA 3-5Wykonanie robót dekarsko-blacharskich na dachu budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Plac 1000-lecia 5 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(08.09.2022-23.09.2022)
MONIUSZKI 1Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Moniuszki 1 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 9/2022 PINB z dnia 16 lutego 2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 18-07-2022 r.

(07.09.2022-22.09.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14-02-2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21-03-2022 r.

(06.09.2022-21.09.2022)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 63/2021 PINB z dnia 30.08.2021 r.
Przedmiar kosztorysu

(06.09.2022-21.09.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 30 Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 64/2021 PINB z dnia 31-08-2021 r.
Ekspertyza techniczna czerwiec/ lipiec 2021
Przedmiar kosztorysu

(26.07.2022-10.08.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42 – Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Ekspertyza stanu technicznego, wrzesień 2021 r.

(26.07.2022-10.08.2022)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 63/2021 PINB z dnia 30.08.2021 r.
Przedmiar kosztorysu

(26.07.2022-10.08.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14-02-2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21-03-2022 r.

(26.07.2022-10.08.2022)
MONIUSZKI 5Zerwanie ocieplenia ściany szczytowej budynku, położonego przy ul. Moniuszki 5 w Połczynie-Zdroju oraz wykonanie nowego ocieplenia ściany szczytowej styropianem wraz z nałożeniem tynku cienkowarstwowego oraz farby elewacyjnej
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(26.07.2022-10.08.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 30 Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 64/2021 PINB z dnia 31-08-2021 r.
Ekspertyza techniczna czerwiec/ lipiec 2021
Przedmiar kosztorysu

(21.07.2022 – 05.08.2022)
TYCHÓWKO 9 – Wykonanie naprawy uszkodzonych kominów ponad dachem i w części strychowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w miejscowości Tychówko  9.  
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Protokół z kontroli przewodów

(20.07.2022-05.08.2022)
WILCZA 4Wykonanie pionu oraz wewnętrznej instalacji gazowej z odprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufunkcyjnych w lokalach wraz z montażem kotłów (kotły o mocy do 24,0kW o nazwie Viessmann Model urządzenia Vitodens 050-W koszt po stronie inwestora) w budynku położonym przy ul. Wilczej 4 w Połczynie-Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(20.07.2022 – 05.08.2022)
WILCZA 4Remont wraz z termomodernizacją budynku wielorodzinnego, Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wilcza 4, dz. nr 133 obręb 0005 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy
Ekspertyza budowlana

(15.07.2022-01.08.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 24Wykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 24 w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(15.07.2022-01.08.2022)
GRUNWALDZKA 44 – Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan fundamentów budynku z podaniem rozwiązania technicznego zabezpieczenia budynku przed osiadaniem – nieruchomość Grunwaldzka 44 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 22/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(15.07.2022-01.08.2022)
TARGOWA 12Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Targowa 12 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar robót

(13.07.2022-27.07.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42Wykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 42 w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Zaświadczenie ze Starostwa
Warunki przyłączenia do sieci gazowej

(11.07.2022-25.07.2022)
BOLESŁAWA CHROBREGO 13Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 13 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 81/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(11.07.2022-25.07.2022)
GRUNWALDZKA 20 Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 13/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(11.07.2022-25.07.2022)
WIEJSKA 7Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wiejskiej 7 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 106/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego

(11.07.2022-25.07.2022)
POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 4-4AWykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4, zlokalizowanego na dz. nr 93/1, położonej przy ul. Powstańców Warszawskich w m. Połczyn-Zdrój
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 98/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego
Postanowienie nr 66/2022 z dnia 05 lipca 2022 r.

(08.07.2022-22.07.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42 – Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Ekspertyza stanu technicznego, wrzesień 2021 r.

(08.07.2022-22.07.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 30 Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 64/2021 PINB z dnia 31-08-2021 r.
Ekspertyza techniczna czerwiec/ lipiec 2021
Przedmiar kosztorysu

(08.07.2022-22.07.2022)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 63/2021 PINB z dnia 30.08.2021 r.
Przedmiar kosztorysu

(08.07.2022-22.07.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14-02-2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21-03-2022 r.

(08.07.2022-22.07.2022)
MONIUSZKI 5Zerwanie ocieplenia ściany szczytowej budynku, położonego przy ul. Moniuszki 5 w Połczynie-Zdroju oraz wykonanie nowego ocieplenia ściany szczytowej styropianem wraz z nałożeniem tynku cienkowarstwowego oraz farby elewacyjnej
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(30.06.2022-14.07.2022)
GRUNWALDZKA 12-14AWykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Grunwaldzka 12-14A w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(30.06.2022-14-07-2022)
WARSZAWSKA 8Wykonanie pionu gazowego z podejściami pod gazomierze oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z doprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufunkcyjnych w lokalach wraz z montażem kotłów w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zmówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany
Zaświadczenie ze Starostwa

(21.06.2022-05.07.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42 – Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Ekspertyza stanu technicznego, wrzesień 2021 r.

(21.06.2022-05.07.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 30 Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 64/2021 PINB z dnia 31-08-2021 r.
Ekspertyza techniczna czerwiec/ lipiec 2021
Przedmiar kosztorysu

(21.06.2022-05.07.2022)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 63/2021 PINB z dnia 30.08.2021 r.
Przedmiar kosztorysu

(21.06.2022-05.07.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14-02-2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21-03-2022 r.

(21.06.2022-05.07.2022)
MONIUSZKI 5Zerwanie ocieplenia ściany szczytowej budynku, położonego przy ul. Moniuszki 5 w Połczynie-Zdroju oraz wykonanie nowego ocieplenia ściany szczytowej styropianem wraz z nałożeniem tynku cienkowarstwowego oraz farby elewacyjnej
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(21.06.2022-05.07.2022)
GRUNWALDZKA 20 Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 13/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(07.06.2022-21.06.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42Wykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 42 w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Zaświadczenie ze Starostwa
Warunki przyłączenia do sieci gazowej

(03.06.2022-20.06.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42 – Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Ekspertyza stanu technicznego, wrzesień 2021 r.

(03.06.2022-20.06.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 30 Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 64/2021 PINB z dnia 31-08-2021 r.
Ekspertyza techniczna czerwiec/ lipiec 2021
Przedmiar kosztorysu

(02.06.2022-17.06.2022)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 63/2021 PINB z dnia 30.08.2021 r.
Przedmiar kosztorysu

(02.06.2022-17.06.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14-02-2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21-03-2022 r.

(02.06.2022-17.06.2022)
MONIUSZKI 5Zerwanie ocieplenia ściany szczytowej budynku, położonego przy ul. Moniuszki 5 w Połczynie-Zdroju oraz wykonanie nowego ocieplenia ściany szczytowej styropianem wraz z nałożeniem tynku cienkowarstwowego oraz farby elewacyjnej
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(27.05.2022-10.06.2022)
GRUNWALDZKA 20 Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 13/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(24.05.2022-30.05.2022)
MONIUSZKI 5Zerwanie ocieplenia ściany szczytowej budynku, położonego przy ul. Moniuszki 5 w Połczynie-Zdroju oraz wykonanie nowego ocieplenia ściany szczytowej styropianem wraz z nałożeniem tynku cienkowarstwowego oraz farby elewacyjnej
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(18.05.2022-02.06.2022)
MONIUSZKI 3 Renowacja pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu

(18.05.2022-02.06.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42 – Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Ekspertyza stanu technicznego, wrzesień 2021 r.

(17.05.2022-01.06.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42Wykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 42 w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Zaświadczenie ze Starostwa

(17.05.2022-01.06.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 24Wykonanie remontu budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 24 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Audyt energetyczny
Projekt organizacji ruchu

(17.05.2022-01.06.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14-02-2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21-03-2022 r.

(17.05.2022-01.06.2022)
GRUNWALDZKA 12-14AWykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Grunwaldzka 12-14A w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(17.05.2022-01.06.2022)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 63/2021 PINB z dnia 30.08.2021 r.
Przedmiar kosztorysu

(16.05.2022-31.05.2022)
PLAC 1000-LECIA 3-5Wykonanie robót dekarsko-blacharskich na dachu budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Plac 1000-lecia 5 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(16.05.2022-31.05.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 30 Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 64/2021 PINB z dnia 31-08-2021 r.
Ekspertyza techniczna czerwiec/ lipiec 2021
Przedmiar kosztorysu

(22.04.2022-09.05.2022)
PIWNA 4Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Piwna 4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 63/2021 PINB z dnia 30.08.2021 r.
Przedmiar kosztorysu

(22.04.2022-09.05.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42 – Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Ekspertyza stanu technicznego, wrzesień 2021 r.

(22.04.2022-09.05.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 24Wykonanie remontu budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 24 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy
Audyt energetyczny

(20.04.2022-05.05.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 42Wykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 42 w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(19.04.2022-04.05.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14-02-2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21-03-2022 r.

(12.04.2022-27.04.2022)
GRUNWALDZKA 12-14AWykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Grunwaldzka 12-14A w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(12.04.2022-27.04.2022)
MARIACKA 8 – Wykonanie ekspertyzy technicznej stropu elementów konstrukcyjnych stropu drewnianego nad piwnicą w budynku Mariacka 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 74/PPK/2021 z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego

(12.04.2022-27.04.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 30Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 64/2021 PINB z dnia 31-08-2021
Ekspertyza techniczna czerwiec/ lipiec 2021
Przedmiar kosztorysu

(11.04.2022-26.04.2022)
BOLESŁAWA CHROBREGO 13Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 13 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 81/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego

(11.04.2022-26.04.2022)
PLAC 1000-LECIA 3-5Wykonanie robót dekarsko-blacharskich na dachu budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Plac 1000-lecia 5 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(08.04.2022-22.04.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 24Wykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 24 w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(08.04.2022-22.04.2022)
GRUNWALDZKA 20Wykonanie trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego i jeden egzemplarz projektu technicznego, kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Grunwaldzka 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 13/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(07.04.2022-21.04.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 24Wykonanie remontu budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 24 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany – remont budynku
Kosztorys ślepy
Audyt energetyczny

(04.04.2022-15.04.2022)
5 MARCA 8Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 71/2021 z dnia 13 września 2021 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 14.02.2022 r.
Przedmiar kosztorysu z dnia 21.03.2022 r.

(04.04.2022-15.04.2022)
DEMOKRACJI 5-5AWykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z dociepleniem oraz wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Demokracji 5-5A w Połczynie- Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu

(17.03.2022)
TARGOWA 8 – Wykonanie projektu zabezpieczenia budynku przed awarią budowlaną – klamrowanie budynku, położonego przy ul. Targowa 8 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Protokół nr 35/PPK/2021 z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(14.03.2022)
DEMOKRACJI 5-5A Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z dociepleniem oraz wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Demokracji 5-5A w Połczynie- Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu

(14.03.2022)
GRUNWALDZKA 31- Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2021 PINB z dnia 04-10-2021 r.
Ekspertyza techniczna lipiec 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty ogólnobudowlane

(14.03.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 8Wykonanie remontu pokrycia dachowego – budynek wielorodzinny, położony przy ul. Wojska Polskiego 8 w m. Połczyn-Zdrój
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu

(28.02.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 8Wykonanie remontu pokrycia dachowego – budynek wielorodzinny, położony przy ul. Wojska Polskiego 8 w m. Połczyn-Zdrój
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu

(24.02.2022)
MONIUSZKI 5Zerwanie starego ocieplenia ściany szczytowej oraz wykonanie nowego ocieplenia ściany szczytowej styropianem wraz z nałożeniem tynku cienkowarstwowego oraz farby elewacyjnej, budynku położonego przy ul. Moniuszki 5 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia 2

(23.02.2022)
DEMOKRACJI 5-5A Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z dociepleniem oraz wymianą obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Demokracji 5-5A w Połczynie- Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(23.02.2022)
TARGOWA 18Wykonanie pionu gazowego z podejściami pod gazomierze oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z doprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufunkcyjnych w lokalach wraz z montażem kotłów w budynku położonym przy ul. Targowej 18 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany

(22.02.2022)
WARSZAWSKA 8Wykonanie pionu gazowego z podejściami pod gazomierze oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z doprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufunkcyjnych w lokalach wraz z montażem kotłów w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 8 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zmówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany
Zgłoszenie robót

(22.02.2022)
MARIACKA 11Wykonanie trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego i jeden egzemplarz projektu technicznego, nowego stropu nad piwnicą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Mariackiej 11 w m. Połczyn-Zdrój wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 7/2022
Ekspertyza techniczna wrzesień 2021 r.

(18.02.2022)
MONIUSZKI 3 Renowacja pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu

(10.02.2022)
WOJSKA POLSKIEGO 8Wykonanie remontu pokrycia dachowego – budynek wielorodzinny, położony przy ul. Wojska Polskiego 8 w m. Połczyn-Zdrój
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(10.02.2022)
GRUNWALDZKA 12-14AWykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Grunwaldzka 12-14A w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Przedmiar kosztorysu

(10.02.2022)
DEMOKRACJI 6Wykonanie remontu pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(04.02.2022)
GRUNWALDZKA 31- Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2021 z dnia 04-10-2021 r.
Ekspertyza techniczna lipiec 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty ogólnobudowlane 05-02-2021r.

(17.01.2022)
GRUNWALDZKA 31- Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2021 z dnia 04-10-2021 r.
Ekspertyza techniczna lipiec 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty ogólnobudowlane 05-02-2021r.

(04.01.2022)
MONIUSZKI 6Wykonanie pionu gazowego wraz z podejściami pod gazomierze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 6 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Kosztorys ślepy
Projekt techniczny

(22.12.2021)
GRUNWALDZKA 17 Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w Połczynie – Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej 17: remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich.
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu

(22.12.2021)
GRUNWALDZKA 31- ” Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2021 PINB z dnia 04-10-2021
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty ogólnobudowlane 05-02-2021r.

(22.12.2021)
MONIUSZKI 3 Renowacja pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie – Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu

(22.12.2021)
GRUNWALDZKA 23- „Wykonanie czterech egzemplarzy projektu budowlanego konstrukcji połaci dachowej (murłaty, podwaliny) oraz stropu nad lokalem mieszkalnym nr 9 zlokalizowanym na 2 piętrze w oficynie budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 23 w Połczynie – Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

(22.12.2021)
MONIUSZKI 3- Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Zgoda konserwatora
Rysunek – Brama Moniuszki 3 -rzut z góry

„Świadczenia usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Połczynie – Zdroju”
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Wzór umowy
Wykaz lokali – załącznik 1
Wykaz lokali – załącznik 2

(10.12.2021)
Szpitalna 1 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy Szpitalnej 1 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowego przeglądu pięcioletniego

(08.12.2021)
TARGOWA 12- „Wykonanie remontu klatki schodowej wraz z wymianą okna w budynku wielorodzinnego położonym przy Targowej 12 w Połczynie – Zdroju”
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Przedmiar robót

(07.12.2021)
Ogrodowa 4A- „Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Ogrodowa 4a w Połczynie – Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 147/PPK/2020 z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(03.12.2021)
ZAKOŃCZONO – Bolesława Chrobrego 8 – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego wraz z odprowadzeniem do gazomierzy dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości B. Chrobrego 8 w Połczynie – Zdroju wraz z pełnieniem funkcji kierownika budowy.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(02.12.2021)
Grunwaldzka 17 – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w Połczynie – Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej 17: remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich.
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis przedmiotu zamówienia
Kosztorys inwestorski

(02.12.2021)
Moniuszki 3 – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek – Brama Moniuszki 3 – rzut z góry

(02.12.2021)
Moniuszki 3 – Renowacja pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie – Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu

(02.12.2021)
Grunwaldzka 23 – „Wykonanie 4 eg. projektu budowlanego konstrukcji połaci dachowej (murłaty, podwaliny) oraz stropu nad lokalem mieszkalnym nr 9 zlokalizowanym na 2 piętrze w oficynie budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 23 w Połczynie – Zdroju”
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy

(02.12.2021)
Grunwaldzka 31 – ” Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu
Formularz cenowy
Decyzja nr 77/2021 PINB
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r
Kosztorys inwestorski

(26.11.2021)
Projekty instalacji gazowej – wykonywania projektów budowlanych instalacji gazowych, wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, dla nieruchomości będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik do umowy

(08.11.2021)
Grunwaldzka 17 – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w Połczynie – Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej 17: remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(05.11.2021)
Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w Połczynie – Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 6: remont schodów betonowych wejściowych od strony podwórza i ulicy, remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zmówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – remont schodów
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – remont dachu


(05.11.2021)
Moniuszki 3 – Renowacja pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie – Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(04.11.2021)
Grunwaldzka 31 – ” Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie – Zdroju”
Zaproszenie do złożenia oferty
Projekt umowy
Opis przedmiaru zamówienia
Formularz cenowy
Decyzja 77/2020 PINB z dn. 18-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty ogólnobudowlane z
dnia 05-02-2021 r.


(04.11.2021)
Plac 1000-lecia 6 – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
Plac 1000-lecia w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(02.11.2021)
Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(02.10.2021)
Grunwaldzka 13 – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 13 w Połczynie-Zdroju.
Zaproszenia do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt architektoniczno-budowlany
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 165/2021 PINB z dn. 03-09-2021 r.
Zgoda Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


(02.10.2021)
Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22-07-2021 r.
Kosztorys ślepy
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


(02.10.2021)
Moniuszki 3 – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie – Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowe
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek – Brama Moniuszki 3 – rzut z góry

(28.10.2021)
Bolesława Chrobrego 18- Wykonanie ocieplenia wełną mineralną stropu piwnicznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości B. Chrobrego 18 w Połczynie – Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(22.10.2021)
Grunwaldzka 17 – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w Połczynie – Zdroju przy ul. Grunwaldzkiej 17: remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich.
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(21.10.2021)
Wojska Polskiego 6 – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego w Połczynie – Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 6: remont schodów betonowych wejściowych od strony podwórza i ulicy, remont pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich.
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar kosztorysów inwestorskich
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – dach

(20.10.2021)
Targowa 18 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z doprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufunkcyjnych w lokalach wraz z montażem kotłów w budynku położonym przy ul. Targowej 18 w Połczynie – Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany

(20.10.2021)
Grunwaldzka 31 – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie – Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja Nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(20.10.2021)
Warszawska 8 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z doprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufazowych w lokalach wraz montażem kotłów w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 8 w Połczynie – Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany
Zgłoszenie robót budowlanych

(20.10.2021)
Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(15.10.2021)
Prace budowlane –Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej pionu gazowego w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 12-14A.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(15.10.2021)
Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(15.10.2021)
Grunwaldzka 13 – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Pozwolenie na budowę
Projekt architektoniczno budowlany
Zgoda Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(15.10.2021)
Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy pdf. Formularz cenowy doc.
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Zgoda Konserwatora Zabytków
Rysunek – Brama Moniuszki 3 – rzut z góry

(15.10.2021)
Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Formularz cenowy docx.
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dniem 22.07.2021 r.
Kosztorys ślepy
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05.11.2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów

(13.10.2021)
Warszawska 25 – „Docieplenie i remont budynku wielorodzinnego, Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 25 w Połczynie – Zdroju”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany – remont budynku
Kosztorys ślepy – remont budynku
Audyt energetyczny
Ekspertyza budowlana

(12.10.2021)
Warszawska 25 – „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 25 w Połczynie – Zdroju”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

Wojska Polskiego 24 Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polska 24 w Połczynie – Zdroju wraz z kolorystyką elewacji, wewnętrzną instalacją gazową i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie audytu remontowego budynku”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przegląd budowlany 5-letni

Zakończono – Jana Pawła II 16 – Wykonanie projektu elewacji wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego położonego przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie – Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Przegląd 5-letni nieruchomości
Projekt umowy

Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

Wojska Polskiego 10 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 10 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja Nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

Warszawska 8 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z doprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufazowych w lokalach wraz montażem kotłów w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 8 w Połczynie – Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany

Grunwaldzka 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Pozwolenie na budowę
Projekt architektoniczno budowlany
Zgoda Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Brusno 15-16 – wykonanie 4 egzemplarzy projektu elewacji budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Brusno 15-16, gmina Połczyn-Zdrój wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przegląd 5 – letni

Grunwaldzka 12-14A – Prace budowlane –Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej pionu gazowego w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 12-14A.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(30.09.2021)
Zakończono – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22.07.2021 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(30.09.2021)
Zakończono – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda Konserwatora Zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(30.09.2021)
Zakończono – Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(16-09-2021)
Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(16-09-2021)
Wojska Polskiego 10 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 10 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(15-09-2021)
Zakończono – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(14-09-2021)
Zakończono -Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(14-09-2021)
Zakończono – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22-07-2021 r.
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05-11-2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(14-09-2021)
Zakończono – Krucza 4 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z odprowadzeniem do kuchenek gazowych i kotłów dwufunkcyjnych w lokalach wraz z montażem kotłów w budynku położonym przy ul. Kruczej 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany – lokale nr 10 i 14
Projekt budowlany – pozostałe lokale
Pozwolenie na budowę
Zaświadczenie o braku sprzeciwu

(10-09-2021)
Zakończono – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB z dn. 18-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(10-09.2021)
Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie – Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(09-09-2021)
Grunwaldzka 13 – Prace budowlane – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt architektoniczno budowlany
Pozwolenie na budowę
Zgoda Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(08-09-2021)
Zakończono – Demokracji 11 – Prace budowlane – Wykonanie kompleksowego remontu tarasu metodą BAUSTOFFE, w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(08-09-2021)
Zakończono – 5 Marca 30 – Prace budowlane – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej – pionu wraz z odprowadzeniem do odbiorników gazu w lokalach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 5 Marca 30 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany – remont budynku
Pozwolenie na wykonanie robót
Projekt budowlany – prace instalacyjne
Przedmiar kosztorysu – remont budynku
Przedmiar kosztorysu – prace instalacyjne
Decyzja nr 81/2020 PINB z dnia 27 listopada 2020 r.

(07-09-2021)
Zakończono – Mariacka 7 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mariackiej 7 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(07-09-2021)
Zakończono – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(07-09-2021)
Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Mariacka 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(03-09-2021)
Zakończone – Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(03-09-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 10 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 10 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(01-09-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(31-08-2021)
Zakończone – Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(31-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22-07-2021 r.
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(27-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 44 – Prace budowlane – Wykonanie ocieplenia wełną mineralną ściany szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 44 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Formularz cenowy
Przedmiar kosztorysu

(26-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB z dn. 18-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(26.08.2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie – Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(25-08-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Mariacka 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(25-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(24-08-2021)
Zakończone – 5 Marca 30 – Prace budowlane – Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej – pionu wraz z odprowadzeniem do odbiorników gazu w lokalach w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości 5 Marca 30 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt budowlany – remont budynku
Pozwolenie na wykonanie robót
Projekt budowlany – prace instalacyjne
Przedmiar kosztorysu – remont budynku
Przedmiar kosztorysu – prace instalacyjne
Decyzja nr 81/2020 PINB z dnia 27 listopada 2020 r.

(24-08-2021)
Zakończone – Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(20-08-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(20-08-2021)
Zakończone – Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(20-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22-07-2021 r.
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(19-08-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 10 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 10 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(18-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 44 – Prace budowlane – Wykonanie ocieplenia wełną mineralną ściany szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 44 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Formularz cenowy
Przedmiar kosztorysu

(18-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB z dn. 18-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(18.08.2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie – Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(17-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(17-08-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Mariacka 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(12-08-2021)
Zakończone – Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(11-08-2021)
Zakończone – Łęgi 40 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów i częściową wymianą orynnowania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Łęgi 40 w Gminie Połczyn-Zdrój.

Modyfikacja zapytania ofertowego
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(10-08-2021)
Zakończone – Demokracji 13 – Prace budowlane – Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 13 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(10-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 4 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany remontu budynku z czerwca 2021 r.
Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 134/2021 z dn. 22-07-2021 r.
Przedmiar kosztorysu
Decyzja nr 75/2020 PINB z dn. 05-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

(06-08-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 12-14A – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej pionu gazowego w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 12-14A.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany

Kosztorys ślepy

(04.08.2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie – Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(03.08.2021)
Zakończone – TARGOWA 18 – Prace budowlane- „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Targowa 18 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(22-07-2021)
Zakończone – Moniuszki 6 – Prace budowlane – Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką elewacji dla budynku mieszkalnego  nr 6 zlokalizowanego na działce nr 231/1 obr. 003, położonej przy ul. Moniuszki w Połczynie -Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Pozwolenie na budowę
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(21-07-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

Modyfikacja zapytania ofertowego

(21-07-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Rynkowa 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

Modyfikacja zapytania ofertowego

(21-07-2021)
Unieważnienie-Moniuszki 3 – Prace budowlane – Remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – mała klatka
Przedmiar kosztorysu – duża klatka

Informacja o unieważnieniu postępowania

(21-07-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie oraz montaż naroży ochronnych na narożnikach bramy przejazdowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Zgoda konserwatora zabytków
Rysunek
Zdjęcia poglądowe

(21-07-2021)
Zakończone – Plac 1000-lecia 6 – Prace budowlane – Wykonanie spoinowania stropu odcinkowego nad piwnicami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac 1000-lecia 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

Modyfikacja zapytania ofertowego

(21-07-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB z dn. 18-11-2020 r.
Ekspertyza techniczna z lipca 2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(21-07-2021)
Unieważnione – Mariacka 7 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mariackiej 7 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(16-07-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 22 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego wraz z odprowadzeniem do gazomierzy dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 22 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(13-07-2021)
Zakończone – Łęgi 40 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów i częściową wymianą orynnowania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Łęgi 40 w Gminie Połczyn-Zdrój.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(09-07-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 24 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Wojska Polskiego 24 w Połczynie-Zdroju wraz z kolorystyką elewacji, wewnętrzną instalacją gazową i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie audytu remontowego budynku.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(08-07-2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(08-07-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(02-07-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Rynkowa 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy


(02-07-2021)
Zakończone – Warszawska 8 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego wraz z odprowadzeniem do odbiorników gazu w lokalach,  dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 8 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(02-07-2021)
Zakończone – Warszawska 8 – Projekt – Wykonanie projektu wymiany stropu nad piwnicą dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 8 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(01-07-2021)
Zakończone – Plac Wolności 8-9 – Prace budowlane – Wymiana płytek na schodach zewnętrznych od strony podwórza budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Plac Wolności 8-9 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(28-06-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 22 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego wraz z odprowadzeniem do odbiorników gazu w lokalach dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Grunwaldzka 22 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy

(28-06-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Mariacka 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(25-06-2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(24-06-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(24-06-2021)
Zakończone – Polna 28 – Prace budowlane – Wykonanie remontu części dachu nad lokalami nr 15 i 18 wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem oraz przemurowaniem komina lokalu nr 4 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Polna 28 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – remont dachu
Przedmiar kosztorysu – komin

(22-06-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Rynkowa 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(17-06-2021)
Zakończone – Ogrodowa 4A – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Ogrodowa 4A w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół nr 147/PPK/2020 z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(17-06-2021)
Zakończone – Polna 28 – Prace budowlane – Wykonanie remontu części dachu nad lokalami nr 15 i 18 wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem oraz przemurowaniem komina lokalu nr 4 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Polna 28 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – remont dachu
Przedmiar kosztorysu – komin

(11-06-2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Demokracji 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(10-06-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Rynkowa 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(10-06-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(28-05-2021)
Zakończone – Solankowa 3 – Prace budowlane – Wykonanie naprawy pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Solankowej 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(25-05-2021)
Zakończone – Plac Wolności 2 – Prace budowlane – Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku wielorodzinnym położonym przy Placu Wolności 2 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys

(25-05-2021)
Zakończone – Demokracji 6 – Prace budowlane – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Demokracji 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(24-05-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(24-05-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(21-05-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rynkowej 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(21-05-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(19-05-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu

(18-05-2021)
Zakończone – Mariacka 7 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Mariackiej 7 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(17-05-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 30 – Ekspertyza techniczna – Wykonanie ekspertyzy technicznej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 30 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Postanowienie nr 50/2021
Protokół nr 47/PPK/2020

(07-05-2021)
Zakończone – Traugutta 18 – Prace budowlane – Wykonanie remontu dachu i kominów w budynku położonym przy ul. Traugutta 18 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(07-05-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys ślepy

(06-05-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rynkowej 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys ślepy

(05-05-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Kosztorys ślepy

(30-04-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu

(28-04-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt instalacji gazowej
Zaświadczeniu o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych
Kosztorys

(28-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – Prace budowlane – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu

(26-04-2021)
Zakończone – Demokracji 11 – Prace budowlane – Wykonanie kompleksowego remontu tarasu, w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Demokracji 11, w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski

(26-04-2021)
Zakończone – Demokracji 11 – Prace budowlane – Wykonanie remontu klatki schodowej wraz z wymianą drzwi wejściowych oraz okien, w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Demokracji 11 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Oferta nr 68/2020 – Drutex

(20-04-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Rynkowej 12 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB – pozwolenie na budowę
Projekt budowlany

(20-04-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Projekt – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(19-04-2021)
Zakończone – Mariacka 6 – Prace budowlane – Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Mariackiej 6 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(19-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Prace budowlane – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 37 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany

(15-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 13 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Dokumentacja techniczna z wykonania prac geodezyjnych
Ekspertyza techniczna

(14-04-2021)
Zakończone – 5 Marca 20 – Projekt – Wykonanie projektu budowlanego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. 5 Marca 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna
Inwentaryzacja budowlana
Opinia geotechniczna

(14-04-2021)
Zakończone – B. Chrobrego 20 – Projekt – Wykonanie projektu budowlanego na wykonanie remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. B. Chrobrego 20 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna
Inwentaryzacja budowlana
Opinia geotechniczna

(12-04-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 42 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza z projektem budowlanym
Protokół z kontroli okresowej budynku

(09-04-2021)
Zakończone – Wilcza 4 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego, wraz z oficyną, położonego przy ul. Wilczej 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli okresowej budynku

(09-04-2021)
Zakończone – 5 Marca 8 – Prace budowlane – Wykonanie remontu schodów na klatkę schodową w budynku mieszkalnym położonym przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(06-04-2021)
Zakończone – Mickiewicza 1 – Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna z dnia 27-11-2019 r.
Ekspertyza techniczna stanu technicznego i projekt zabezpieczeń ściany szczytowej
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(02-04-2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 12 położonym przy ul. Rynkowej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys inwestorski

(02-04-2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wraz z oficyną, położonego przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

(01-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 6 – Wykonanie projektu remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

(01-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 37 położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany

(30-03-2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 24 – Wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 24 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz wykonanie audytu energetycznego budynku.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(30-03-2021)
Zakończone – Kościuszki 4 – Wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(29-03-2021)
Zakończone – Szczecinecka 14 „Zabytek” – Wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szczecineckiej 14 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z przeglądu budynku

(25-03-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 4 – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna

(23-03-2021)
Zakończone – 5 Marca 8 – Wykonanie remontu schodów na klatkę schodową w budynku mieszkalnym położonym przy ul. 5 Marca 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(23-03-2021)
Zakończone – Szpitalna 1 – wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Szpitalnej 1 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli budynku

(22-03-2021)
Zakończone – Targowa 18 – Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Targowej 18 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(22-03-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 31 – usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 31 położonego przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 55/2020 PINB
Decyzja nr 77/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty ogólnobudowlane
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego – roboty dekarskie i murarskie

(19-03-2021)
Zakończone – Mickiewicza 1 – usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 11/2020 PINB
Ekspertyza techniczna
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(19.03.2021)
Zakończone – Plac Orła Białego 1 – Wykonanie projektu remontu wraz z instalacjami gazowymi dla budynku mieszkalnego położonego przy Placu Orła Białego 1 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna
Opinia geotechniczna

(19.03.2021)
Zakończone – Moniuszki 6 – Wykonanie projektu remontu wraz z kolorystyką elewacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Moniuszki 6 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 36/2020 PINB
Decyzja nr 41/2020 PINB
Projekt wykonawczy zabezpieczenia rys i pęknięć
Kosztorys inwestorski na roboty dekarsko-blacharskie
Kosztorys inwestorski na roboty remontowo-budowlane

(18.03.2021)
Zakończone – Rynkowa 12 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 12 położonym przy ul. Rynkowej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany
Pozwolenie na budowę
Kosztorys inwestorski

(17.03.2021)
Zakończone – 5 Marca 30 – wykonanie projektu remontu wraz z instalacjami gazowymi dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. 5 Marca 30 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza stanu technicznego

(17.03.2021)
Zakończone – Wilcza 4 – wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego, wraz z oficyną, położonego przy ul. Wilczej 4 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z przeglądu budynku

(17.03.2021)
Zakończone – Wojska Polskiego 42 – Wykonanie projektu kompleksowego remontu wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 42 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z przeglądu budynku
Ekspertyza z projektem budowlanym

(16.03.2021)
Zakończone – Warszawska 8 – Wykonanie projektu wymiany stropu nad piwnicą oraz projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Warszawska 8 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz Cenowy
Projekt Umowy

(12.03.2021)
Zakończone – Warszawska 25 – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego, wraz z oficyną, położonego przy ul. Warszawskiej 25 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli

(12.03.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 37 – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej – pionu gazowego – wraz z odprowadzeniem do gazomierzy w budynku wielorodzinnym nr 37 położonym przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Projekt budowlany

(08.03.2021)
Zakończone – Mariacka 1A – Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(05.03.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 8 – Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Grunwaldzkiej w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 80/2020 PINB z dnia 25-11-2020 r.
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego
Ekspertyza techniczna

(03.03.2021)
Zakończone – Krucza 4 – Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Krucza 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja nr 280/2019 – pozwolenie na budowę
Kosztorys – roboty wewnętrzne
Kosztorys – roboty zewnętrzne
Projekt budowlany

(26.02.2021)
Zakończone – Plac Orła Białego 1 – „Wykonanie projektu remontu wraz z instalacjami gazowymi dla budynku mieszkalnego położonego przy Placu Orła Białego 1 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opinia geotechniczna
Ekspertyza techniczna

(24.02.2021)
Zakończone – Mariacka 1A – „Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(10.02.2021)
Zakończone – Mickiewicza 1 – „Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 położonego przy ul. Mickiewicza w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Decyzja PINB
Ekspertyza techniczna

(09.02.2021)
Zakończone – Mariacka 1A – „Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1A położonego przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(28.01.2021)
Zakończone – Mariacka 11 – „Wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym nr 11 zlokalizowanym na dz. Nr 283, położonej przy ul. Mariackiej w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Kosztorys inwestorski
Projekt budowlany