Zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.

UWAGA! Zaproszenia do składania ofert na wykonywanie zadań zleconych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości są umieszczane teraz w zakładce „Zapytania ofertowe – Wspólnoty Mieszkaniowe„. Zaproszenia do składania ofert na wykonywanie zadań na rzecz nieruchomości gminnych oraz na rzecz PPK sp. z o.o., pozostają bez zmian umieszczane poniżej.

(30-08-2021)
PPK sp. z o.o. – Prace budowlane – Wykonanie rozbiórki budynków Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis techniczny rozbiórki budynku warsztatowo-magazynowego (budynek A)
Opis techniczny rozbiórki budynku gospodarczo-garażowego (budynek B)
Opis techniczny rozbiórki budynku stróżówki (budynek C)
Opis techniczny rozbiórki budynku gospodarczo-biurowego (budynek D)
Opis techniczny rozbiórki budynku administracyjnego (budynek E)
Mapa

(12-08-2021)
Kilińskiego 3 – Projekt – Wykonanie projektu remontu oraz projektu wewnętrznych instalacji gazowych od istniejącego pionu do odbiorników gazu w lokalach dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości, położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

(06-08-2021)
Krucza 4 -Prace budowlane- Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych nr: 1,6,7,8,11,13,14 (lokale będące własnością Gminy Połczyn-Zdrój) w budynku wielorodzinnym przy ul. Kruczej 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(21-07-2021)
Grunwaldzka 32 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna z sierpnia 2020 r.
Ekspertyza techniczna z listopada 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych ze stycznia 2020 r.

(16-07-2021)
Zakończone – Kilińskiego 3 – Projekt – Wykonanie projektu remontu oraz projektu wewnętrznych instalacji gazowych od istniejącego pionu do odbiorników gazu w lokalach dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości, położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

Zakończone – Grunwaldzka 32 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczne z sierpnia 2020 r.
Ekspertyza techniczna z listopada 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych ze stycznia 2020 r.

(09-07-2021)
Zakończone – Kilińskiego 3 – Projekt – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości, położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli stanu technicznego budynku

(28-05-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie prac naprawczych na styku budynku głównego i oficyny oraz podbitki pod okapem, a także częściowa wymiana deskowania przy ogniomurze oraz obróbek blacharskich przy kominie w budynku położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – Ciesielskie
Przedmiar kosztorysu – Dekarskie

Informacja o unieważnieniu postępowania

(20-04-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(01-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 32 – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020
Ekspertyza techniczna – listopad 2020
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych

(30-03-2021)
Zakończone – Drzwi – Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1

(29-03-2021)
Zakończone – Traugutta 28 – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Traugutta 28 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(29-03-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 30 A – Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego i zabezpieczenia antykorozyjnego opierzeń blacharskich ogniomuru oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 30 A w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(29-03-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 30 A – Wykonanie projektu prac remontowych wraz z kolorystyką elewacji dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 30 A w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(29-03-2021)
Zakończone – Warszawska 17 – Wykonanie prac murarskich i dekarskich polegających na rozbiórce komina i remoncie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 17 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(12.03.2021)
Zakończone – Sucha 9, Dolna 8 – Wykonania projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(08.03.2021)
Zakończone – Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz ilości i rodzajów drzwi

(08.03.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 32 – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020
Ekspertyza techniczna – listopad 2020

(08.03.2021)
Zakończone – Bronówko 2 – Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 we wsi Bronówko gm. Połczyn-Zdrój.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(26.02.2021)
Zakończone – Sucha 9 i Dolna 8 – Wykonanie projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(24.02.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 32 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020 r.
Ekspertyza techniczna – listopad 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych – styczeń 2020 r.

(24.02.2021)
Zakończone – „Świadczenie usług zduńskich polegających na przestawianiu pieców w lokalach będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(19.02.2021)
Zakończone – „Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz zamawianych drzwi

(19.02.2021)
Zakończone – „Zakup, dostawa i wymiana stolarki okiennej PCV w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz lokali

(18.02.2021)
Zakończone – Sucha 9, Dolna 8 – „Wykonanie projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt Umowy

(10.02.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 32 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020 r.
Ekspertyza techniczna – listopad 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych – styczeń 2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(05.02.2021)
Zakończone – Kilińskiego 3 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(01.02.2021)
Zakończone – Dolna 21 i 23 – „Wykonanie projektu remontu dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Dolnej 21 i Dolnej 23 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Projekt umowy
Opinia techniczna – Dolna 21

(01.02.2021)
Zakończone – Dolna 11 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnej 11 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Projekt umowy

(01.02.2021)
Zakończone – „Wykonanie projektów budowlanych instalacji pionów gazowych oraz wewnętrznych instalacji gazowych dla poszczególnych lokali mieszkalnych, wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, dla nieruchomości będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Modyfikacja zapytania ofertowego
Uzasadnienie do załącznika nr 1

(26.01.2021)
Zakończone – „Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonywanymi w budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości oraz wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków Wspólnot zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wykaz budynków WMN
Projekt umowy

(26.01.2021)
Zakończone – „Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonywanymi w budynkach będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój oraz wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków Gminy zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wykaz budynków gminnych
Projekt umowy

(22.01.2021)
Zakończone – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, przebudowy, rozbudowy wraz z rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zespołu budynków stanowiących siedzibę PPK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Program funkcjonalno-użytkowy
Inwentaryzacja architektoniczna
Wypis i wyrys z mpzp
Mapa do celów projektowych
Projekt umowy

(21.01.2021)
Zakończone – „Zakup i dostawa materiałów biurowych”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
RODO
Projekt umowy

(18.01.2021)
Zakończone – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

(18.01.2021)
Zakończone – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój budynkach i lokalach mieszkalnych, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

(11.01.2021)
Zakończone – Rozstrzygnięcie – Wojska Polskiego 22 – „Częściowa naprawa pokrycia dachowego – pokrycie jedną warstwą papy na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 22 położonym  przy ul. Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu ofertowego
Protokół z wyboru oferty

(11.01.2021)
Zakończone – Unieważnienie – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Informacja o unieważnieniu postępowania
Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

(05.01.2021)
Zakończone – Unieważnienie – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój budynkach i lokalach mieszkalnych, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Informacja o unieważnieniu postępowania
Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert