Zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.

UWAGA! Zaproszenia do składania ofert na wykonywanie zadań zleconych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości są umieszczane teraz w zakładce „Zapytania ofertowe – Wspólnoty Mieszkaniowe„. Zaproszenia do składania ofert na wykonywanie zadań na rzecz nieruchomości gminnych oraz na rzecz PPK sp. z o.o., pozostają bez zmian umieszczane poniżej.

(06.05.2024-16.05.2024)
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób Gminy Połczyn-Zdrój
Odpowiedzi do zapytania Wykonawcy
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz Ofertowy
Oświadczenie
Projekt Umowy
Oświadczenie RODO

(18.04.2024-06.05.2024)
Doprowadzenie instalacji gazowej do budynków – wykonanie pionu gazowego z podejściami pod gazomierze w czterech budynkach wielorodzinnych, należących do zasobu Gminy Połczyn-Zdrój
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu
Warunki przyłączenia do sieci
Dokumentacja projektowa – Bolesława Chrobrego 3, Połczyn-Zdrój
Dokumentacja projektowa – Bolesława Chrobrego 16, Połczyn-Zdrój
Dokumentacja projektowa – Warszawska 17, Połczyn-Zdrój
Dokumentacja projektowa – Warszawska 21, Połczyn-Zdrój

(12.03.2024-26.03.2024)
Opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej – budowa pionu gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej do urządzeń gazowych w czterech lokalach mieszkalnych w budynku Dolna 23 w Połczynie-Zdroju oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do urządzeń gazowych w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Targowej 12 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Warunki przyłączenia do sieci Dona 23/1-4
Warunki przyłączenia do sieci Targowa 12/6

(12.01.2024-23.01.2024)
SUCHA 9 – Wykonanie rozbiórki budynków w zamian za pozyskany materiał
Zawiadomienie o wyborze oferty
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie
Projekt rozbiórki Sucha 9
Pozwolenie na rozbiórkę budynków

(10.01.2024-29.01.2024)
Wykonanie robót instalacyjnych w lokalu przy ul. Wiejska 5/1 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany
Warunki przyłączenia do sieci

(08.01.2024-22.01.2024)
Wykonanie robót instalacyjnych w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 16/4 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz Ofertowy
Projekt Umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany

(05.01.2024-17.01.2024)
Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy

(15.12.2023-05.01.2024)
Gmina Połczyn-Zdrój – Świadczenie usług w zakresie wykonania rocznych przeglądów kontroli stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez PK Sp. z o.o. wraz ze sporządzeniem Protokołów z przeprowadzonych przeglądów na rok 2024
Zawiadomienie z otwarcia ofert
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Połczyn-Zdrój

(15.12.2023-29.12.2023)
Gmina Połczyn-Zdrój – Świadczenie usług w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój budynkach mieszkalnych, wielofunkcyjnych i biurowych oraz w lokalach mieszkalnych, a także urządzeń na terenach przyległych do budynków na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie z otwarcia ofert
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wykaz budynków

(30.11.2023-11.12.2023)
Gmina Połczyn-Zdrój – Świadczenie usług na wykonywanie robót zduńskich
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy

(13.11.2023-27.11.2023)
Gmina Połczyn-Zdrój – Świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 – Wykaz budynków
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Wzór umowy

(14.08.2023-22.08.2023)
Wykonanie robót stolarskich i posadzkarskich w lokalu przy ul. Moniuszki 3/6 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(03.08.2023-11.08.2023)
Wykonanie robót instalacyjnych w lokalu przy ul. Mickiewicza 1/2 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu
Projekt budowlany
Rzut mieszkania

(01.08.2023-11.08.2023)
Wykonanie robót stolarskich i posadzkarskich w lokalu przy ul. Moniuszki 3/6 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(01.08.2023-11.08.2023)
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany szczytowej budynku przy ul. Polna 92-2 w Połczynie-Zdroju
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu

(17.05.2023-24.05.2023)
Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali gminnych mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób Gminy Połczyn-Zdrój
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenia
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO

(08.04.2022-22.04.2022)
Targowa 7 Wykonanie trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego i jeden egzemplarz projektu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 5, położonych przy ul. Targowej 7 w Połczynie-Zdroju
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Formularz
Projekt umowy
Opis przedmiotu zamówienia

(16.03.2022)
Wojska Polskiego 12„Wykonanie trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego i jeden egzemplarz projektu technicznego, kompleksowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz projektem organizacji ruchu”
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 174/PPK/2021 z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

(14.03.2022)
PPK Sp. z o.o.Zakup przyczepy dwuosiowej
Ogłoszenie: Zmiana terminu składania ofert/ otwarcia ofert
Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Umowa – wzór

(28.02.2022)
PPK Sp. z o.o.Zakup przyczepy dwuosiowej
Zaproszenie do złożenia oferty

(10.02.2022)
Ogrodowa 1, Ogrodowa 1A– Wykonanie trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego i jeden egzemplarz projektu technicznego, kompleksowego remontu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych przy ul. Ogrodowa 1-1A w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego oraz projektem organizacji ruchu.
Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Protokół nr 181/PPK/2021
Protokół nr 182/PPK/2021
Decyzja nr 73/2021 PINB z dnia 13 września 2021 r.

WMN oraz GMINA – Świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez PPK Sp. z o. o w Połczynie – Zdroju.
Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Wzór umowy
Wykaz załączników nr 1
Wykaz załączników nr 2
Wykaz załączników nr 3
Wykaz załączników nr 4

(07.12.2021)
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych.

Zapytanie ofertowe, OFERTA, wzór umowy


(01.12.2021)
WMN oraz GMINA – Świadczenie usług kominiarskich w lokalach i budynkach zarządzanych przez PPK Sp. z o. o w Połczynie – Zdroju.

Unieważnienie

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy WMN
Projekt umowy Gmina
Wykaz nieruchomości do fakturowania
Wykaz budynków – załącznik nr 1
Wykaz budynków – załącznik nr 2
Wykaz budynków – załącznik nr 3
Wykaz budynków – załącznik nr 4
Wykaz budynków – załącznik nr 5
Wykaż budynków – załącznik nr 6

(30-08-2021)
PPK sp. z o.o. – Prace budowlane – Wykonanie rozbiórki budynków Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju.

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opis techniczny rozbiórki budynku warsztatowo-magazynowego (budynek A)
Opis techniczny rozbiórki budynku gospodarczo-garażowego (budynek B)
Opis techniczny rozbiórki budynku stróżówki (budynek C)
Opis techniczny rozbiórki budynku gospodarczo-biurowego (budynek D)
Opis techniczny rozbiórki budynku administracyjnego (budynek E)
Mapa

(12-08-2021)
Kilińskiego 3 – Projekt – Wykonanie projektu remontu oraz projektu wewnętrznych instalacji gazowych od istniejącego pionu do odbiorników gazu w lokalach dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości, położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

(06-08-2021)
Krucza 4 -Prace budowlane- Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych nr: 1,6,7,8,11,13,14 (lokale będące własnością Gminy Połczyn-Zdrój) w budynku wielorodzinnym przy ul. Kruczej 4 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(21-07-2021)
Grunwaldzka 32 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna z sierpnia 2020 r.
Ekspertyza techniczna z listopada 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych ze stycznia 2020 r.

(16-07-2021)
Zakończone – Kilińskiego 3 – Projekt – Wykonanie projektu remontu oraz projektu wewnętrznych instalacji gazowych od istniejącego pionu do odbiorników gazu w lokalach dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości, położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

Zakończone – Grunwaldzka 32 – Projekt – Wykonanie projektu kompleksowego remontu dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczne z sierpnia 2020 r.
Ekspertyza techniczna z listopada 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych ze stycznia 2020 r.

(09-07-2021)
Zakończone – Kilińskiego 3 – Projekt – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego należącego do gminnego zasobu nieruchomości, położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Protokół z kontroli stanu technicznego budynku

(28-05-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie prac naprawczych na styku budynku głównego i oficyny oraz podbitki pod okapem, a także częściowa wymiana deskowania przy ogniomurze oraz obróbek blacharskich przy kominie w budynku położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu – Ciesielskie
Przedmiar kosztorysu – Dekarskie

Informacja o unieważnieniu postępowania

(20-04-2021)
Zakończone – Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(01-04-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 32 – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020
Ekspertyza techniczna – listopad 2020
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych

(30-03-2021)
Zakończone – Drzwi – Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1

(29-03-2021)
Zakończone – Traugutta 28 – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Traugutta 28 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(29-03-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 30 A – Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego i zabezpieczenia antykorozyjnego opierzeń blacharskich ogniomuru oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 30 A w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(29-03-2021)
Zakończone – Grunwaldzka 30 A – Wykonanie projektu prac remontowych wraz z kolorystyką elewacji dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 30 A w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(29-03-2021)
Zakończone – Warszawska 17 – Wykonanie prac murarskich i dekarskich polegających na rozbiórce komina i remoncie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 17 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(12.03.2021)
Zakończone – Sucha 9, Dolna 8 – Wykonania projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(08.03.2021)
Zakończone – Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz ilości i rodzajów drzwi

(08.03.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 32 – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020
Ekspertyza techniczna – listopad 2020

(08.03.2021)
Zakończone – Bronówko 2 – Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 we wsi Bronówko gm. Połczyn-Zdrój.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(26.02.2021)
Zakończone – Sucha 9 i Dolna 8 – Wykonanie projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(24.02.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 32 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020 r.
Ekspertyza techniczna – listopad 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych – styczeń 2020 r.

(24.02.2021)
Zakończone – „Świadczenie usług zduńskich polegających na przestawianiu pieców w lokalach będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(19.02.2021)
Zakończone – „Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz zamawianych drzwi

(19.02.2021)
Zakończone – „Zakup, dostawa i wymiana stolarki okiennej PCV w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz lokali

(18.02.2021)
Zakończone – Sucha 9, Dolna 8 – „Wykonanie projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt Umowy

(10.02.2021)
Zakończone – Grunwaldzka 32 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020 r.
Ekspertyza techniczna – listopad 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych – styczeń 2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(05.02.2021)
Zakończone – Kilińskiego 3 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(01.02.2021)
Zakończone – Dolna 21 i 23 – „Wykonanie projektu remontu dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Dolnej 21 i Dolnej 23 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Projekt umowy
Opinia techniczna – Dolna 21

(01.02.2021)
Zakończone – Dolna 11 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnej 11 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Projekt umowy

(01.02.2021)
Zakończone – „Wykonanie projektów budowlanych instalacji pionów gazowych oraz wewnętrznych instalacji gazowych dla poszczególnych lokali mieszkalnych, wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, dla nieruchomości będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Modyfikacja zapytania ofertowego
Uzasadnienie do załącznika nr 1

(26.01.2021)
Zakończone – „Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonywanymi w budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości oraz wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków Wspólnot zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wykaz budynków WMN
Projekt umowy

(26.01.2021)
Zakończone – „Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonywanymi w budynkach będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój oraz wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków Gminy zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wykaz budynków gminnych
Projekt umowy

(22.01.2021)
Zakończone – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, przebudowy, rozbudowy wraz z rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zespołu budynków stanowiących siedzibę PPK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Program funkcjonalno-użytkowy
Inwentaryzacja architektoniczna
Wypis i wyrys z mpzp
Mapa do celów projektowych
Projekt umowy

(21.01.2021)
Zakończone – „Zakup i dostawa materiałów biurowych”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
RODO
Projekt umowy

(18.01.2021)
Zakończone – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

(18.01.2021)
Zakończone – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój budynkach i lokalach mieszkalnych, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

(11.01.2021)
Zakończone – Rozstrzygnięcie – Wojska Polskiego 22 – „Częściowa naprawa pokrycia dachowego – pokrycie jedną warstwą papy na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 22 położonym  przy ul. Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu ofertowego
Protokół z wyboru oferty

(11.01.2021)
Zakończone – Unieważnienie – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Informacja o unieważnieniu postępowania
Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

(05.01.2021)
Zakończone – Unieważnienie – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój budynkach i lokalach mieszkalnych, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Informacja o unieważnieniu postępowania
Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert