Zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.

UWAGA! Zaproszenia do składania ofert na wykonywanie zadań zleconych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości są umieszczane teraz w zakładce „Zapytania ofertowe – Wspólnoty Mieszkaniowe„. Zaproszenia do składania ofert na wykonywanie zadań na rzecz nieruchomości gminnych oraz na rzecz PPK sp. z o.o., pozostają bez zmian umieszczane poniżej.

(20-04-2021)
Moniuszki 3 – Prace budowlane – Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Moniuszki 3 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Kosztorys ślepy

(01-04-2021)
Grunwaldzka 32 – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020
Ekspertyza techniczna – listopad 2020
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych

(30-03-2021)
Drzwi – Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalna sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1

(29-03-2021)
Traugutta 28 – Wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Traugutta 28 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(29-03-2021)
Grunwaldzka 30 A – Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego i zabezpieczenia antykorozyjnego opierzeń blacharskich ogniomuru oraz kominów w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Grunwaldzkiej 30 A w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(29-03-2021)
Grunwaldzka 30 A – Wykonanie projektu prac remontowych wraz z kolorystyką elewacji dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 30 A w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(29-03-2021)
Warszawska 17 – Wykonanie prac murarskich i dekarskich polegających na rozbiórce komina i remoncie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 17 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(12.03.2021)
Sucha 9, Dolna 8 – Wykonania projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(08.03.2021)
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz ilości i rodzajów drzwi

(08.03.2021)
Grunwaldzka 32 – Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020
Ekspertyza techniczna – listopad 2020

(08.03.2021)
Bronówko 2 – Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla trzech lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 2 we wsi Bronówko gm. Połczyn-Zdrój.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(26.02.2021)
Sucha 9 i Dolna 8 – Wykonanie projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(24.02.2021)
Grunwaldzka 32 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020 r.
Ekspertyza techniczna – listopad 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych – styczeń 2020 r.

(24.02.2021)
Świadczenie usług zduńskich polegających na przestawianiu pieców w lokalach będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(19.02.2021)
„Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz zamawianych drzwi

(19.02.2021)
„Zakup, dostawa i wymiana stolarki okiennej PCV w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 – wykaz lokali

(18.02.2021)
Sucha 9, Dolna 8 – „Wykonanie projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę dla budynków położonych we wsi Sucha nr 9 gm. Połczyn-Zdrój oraz przy ul. Dolnej 8 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt Umowy

(10.02.2021)
Grunwaldzka 32 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ekspertyza techniczna – sierpień 2020 r.
Ekspertyza techniczna – listopad 2020 r.
Opinia o warunkach gruntowo-wodnych – styczeń 2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu inwestorskiego

(05.02.2021)
Kilińskiego 3 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego”

Zaproszenie do złożenia oferty
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz cenowy
Projekt umowy

(01.02.2021)
Dolna 21 i 23 – „Wykonanie projektu remontu dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Dolnej 21 i Dolnej 23 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Projekt umowy
Opinia techniczna – Dolna 21

(01.02.2021)
Dolna 11 – „Wykonanie projektu remontu dla budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dolnej 11 w Połczynie-Zdroju wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Projekt umowy

(01.02.2021)
Wykonanie projektów budowlanych instalacji pionów gazowych oraz wewnętrznych instalacji gazowych dla poszczególnych lokali mieszkalnych, wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego, dla nieruchomości będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Modyfikacja zapytania ofertowego

(26.01.2021)
Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonywanymi w budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości oraz wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków Wspólnot zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wykaz budynków WMN
Projekt umowy

(26.01.2021)
Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi wykonywanymi w budynkach będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój oraz wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków Gminy zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Wykaz budynków gminnych
Projekt umowy

(22.01.2021)
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, przebudowy, rozbudowy wraz z rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zespołu budynków stanowiących siedzibę PPK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16 w Połczynie-Zdroju”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Program funkcjonalno-użytkowy
Inwentaryzacja architektoniczna
Wypis i wyrys z mpzp
Mapa do celów projektowych
Projekt umowy

(21.01.2021)
„Zakup i dostawa materiałów biurowych”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
RODO
Projekt umowy

(18.01.2021)
„Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

(18.01.2021)
„Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój budynkach i lokalach mieszkalnych, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz cenowy
Projekt umowy

(11.01.2021)
Rozstrzygnięcie – Wojska Polskiego 22 – „Częściowa naprawa pokrycia dachowego – pokrycie jedną warstwą papy na budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 22 położonym  przy ul. Wojska Polskiego w Połczynie-Zdroju.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Przedmiar kosztorysu ofertowego
Protokół z wyboru oferty

(11.01.2021)
Unieważnienie – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, zarządzanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Informacja o unieważnieniu postępowania
Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

(05.01.2021)
Unieważnienie – „Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój budynkach i lokalach mieszkalnych, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Informacja o unieważnieniu postępowania
Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert