Organy spółki

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Lucyna Świątkowska
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej: Włodzimierz Pilarz
Sekretarz Rady Nadzorczej: Krzysztof Lembowicz

Sposób reprezentacji podmiotu jednoosobowo:

Prezes Zarządu: Tomasz Wełk