ANKIETA

Jeżeli wybrana została odpowiedź "Nie" proszę podać obecnie zamieszkiwaną gminę
Jeżeli wybrano odpowiedź "Inny" prosimy napisać jaki
Proszę wpisać ile osób tworzy zaznaczony przez Państwa powyżej miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego
Jeżeli wybrano "dopłaty" prosimy określić jakie
Jeżeli wybrano "inne" prosimy określić jakie
* Partycypacja w kosztach budowy oznacza wpłatę całej zdeklarowanej kwoty w momencie podpisania umowy przed budową mieszkań.