Segregacja odpadów

Informujemy i przypominamy, że w przypadku stwierdzenia wymieszanych odpadów w koszach przeznaczonych do segregacji, ATF umieści na pojemniku żółtą naklejkę sygnalizującą o niepoprawnie posegregowanych odpadach będzie to skutkować nieodebraniem pojemnika.

Kolejne takie zdarzenie może skutkować nałożeniem kary finałowej w postaci dwukrotności stawki za śmieci.

W tym celu przypominamy zasady segregacji, które pozwolą na znaczne zredukowanie ilości odpadów trafiających na składowiska śmieci i odzyskanie wielu cennych surowców. Segregowane odpady należy wyrzucać do pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami.

Instrukcje segregacji odpadów ATF

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Uwaga na odpady niebezpieczne

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *